Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - intretinere, service, reparare, reabilitare/modernizare si dezvoltarea echipamentelor de semaforizare si dirijare a traficului din municipiul Brasov, precum si furnizarea de materiale si componente necesare activitatii de service, reparatii/modernizari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
262.097 RON

Castigatorul Licitatiei: SC UTI SYSTEMS SA
Anunt de atribuire numarul 137876/10.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129419
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: GODRI ANNA MARIA, Tel. +40 268416550, In atentia: GODRI ANNA MARIA, Email: [email protected], Fax: +40 268474260, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
intretinere, service, reparare, reabilitare/modernizare si dezvoltarea echipamentelor de semaforizare si dirijare a traficului dinmunicipiul Brasov, precum si furnizarea de materiale si componente necesare activitatii de service, reparatii/modernizari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Municipiul Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituieserviciile de intretinere, service, reabilitare/ modernizare si dezvoltare a echipamentelor de semaforizare si dirijare a traficului impuse de normele si legislatia in vigoare, pentru care se inchieie un contract de prestari servicii. Locatiile sunt mentionate in caietul de sarcini lacap.A.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50232200-2 - Servicii de intretinere a semafoarelor (Rev.2)
34996100-6-Semafoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
262, 096.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2012/S149-249400din04.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 291 Denumirea: INTRETINERE, SERVICE , REPARARE SI MODERNIZARE ECHIPAMENTE SEMAFORIZATE
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UTI SYSTEMS SA
Adresa postala: STRADA CERNAUTI NR 27 C, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 022183, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 262096.77 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 262096.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Alte informatii cu privire la procedura de atribuire se regasesc in celelalte sectiuni ale documentatiei de atribuire. Intreaga documentatie de atribuire, inclusiv Caietul de Sarcini, este disponibila in SEAP, utilizand interfata www.e-licitatie.ro. Orice solicitare de clarificare va fi trimisa in scris (prin posta, fax sau e-mail) la punctul de contact mentionat mai sus, precizand numarul de referinta al anuntului de participare in SEAP (www.e-licitatie.ro) si titlul licitatiei .Pentru situatia in care sunt mai multi ofertanti care obtin acelasi punctaj final, departajarea se va realiza astfel: Castigatorul va fi declarat cel care obtine punctajul cel mai mare la evaluarea tehnica; Daca si acest punctaj este identic, va fi declarat castigator ofertantul cu pretul cel mai scazut. Daca se constata ca si ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Pentru deschiderea fisierelor postate in seap cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizare documente semnate electronic. Pentru descarcarea utilitarului accesati: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verifyAutoritatea are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare , fara a depsai 3 ani de la atribuirea contractului initial , conform art.122 litera j din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . Pentru naul 2012 se va deconta suma de 262096, 77 lei, fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL CONTENCIOS
Adresa postala: B-DUL EROILOR NR.8, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268416550, Email: [email protected], Fax: +40 268473001
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2012 12:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer