Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere si reparare congelatoare si banci de sange ANGELANTONI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
121.800 RON

Castigatorul Licitatiei: RENAMED FARMA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 77954/09.02.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIETRANSFUZIONALA Prof.Dr.C.T.Nicolau
Adresa postala: Str. Constantin Caracas nr.2-8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011155, Romania, Punct(e) de contact: LUMINITA RUSEN, Tel.031.425.12.39, Email: [email protected], Fax: 021/3191779
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere si reparare congelatoare si banci de sange ANGELANTONI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul centrelor de transfuzie judetene si al municipiului Bucuresti
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contractul cuprinde intretinerea si repararea a 10 Banci de sange ANGELANTONI (+4grade)si 13 congelatoare (-80 grade)aflate in dotarea centrelor de transfuzie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50730000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
121, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1303 Denumirea: Intretinere si reparare banci de sange si congelatoare ANGELANTONI
V.1) Data atribuirii contractului 5/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RENAMED FARMA S.R.L.
Adresa postala: STR. UNIRII NR. 145, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel.0251413337, 0744604233, Email: [email protected], Fax: 0251413337, 0251417530
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 195000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 121800.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 7
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI NR 5 SECTOR 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 040022, Romania, Tel.021/319.8150, Email: [email protected], Fax: 021.319.16.74
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE
Adresa postala: STR. C. CARACAS NR. 2-8 SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 011155, Romania, Tel.031.425.12.39
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.02.2010 07:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer