Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii si periferice de calcul, intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice contractate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.648.293 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMTELECOM S.A.
Anunt de atribuire numarul 113868/07.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 110634
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Padurilor
Adresa postala:  Str. Justitiei nr. 59-61, Sec.4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040117, Romania, Punct(e) de contact:  Lucian MIHAI, Tel. 316.61.57, In atentia:  Lucian MIHAI, Email:  [email protected], Fax:  316.07.78, Adresa internet (URL):  www.posmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii si periferice de calcul, intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice contractate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti, Galati, Bacau, Sibiu, Pitesti, Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului il constituie asigurarea pentru Autoritatea de Management si Organismele Intermediare POS Mediu (AM si OI POS Mediu) a unui sistem de servicii integrate de expertiza tehnica, intretinere si mentenanta, necesar functionarii in conditii optime a intregului sistem informatic de la nivelul sediilor institutiilor vizate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212900-8 - Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
50312000-5-Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 648, 292.8RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
POSM/6/AT/V.2.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S6-008679din11.01.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2684 Denumirea: Intretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii si periferice de calcul
V.1) Data atribuirii contractului 5/24/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMTELECOM S.A.
Adresa postala:  Piata Presei Libere nr.3-5, cladirea City Gate etajele 7-18 din Turnul de Nord, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013721, Romania, Tel. 021 400.51.47, Email:  [email protected], Fax:  021 400.67.90, Adresa internet (URL):  www.romtelecom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2674722.66 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2648292.80 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 257000.00
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Sursa de finantare provine de la Bugetul de Stat, urmand ca 75% din totalul cheltuielilor eligibile sa fie rambursate din FEDR prin Axa Prioritara 6 din POS Mediu
VI.2) Alte informatii
Completare Sectiunea III, punctul III.2.3) Capacitatea tehnica: 4.Infrastructura hardware-studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul IT&C-experienta relevanta in domeniul IT&C de minim 4 ani-Certificari profesionale tehnice in domeniul IT&C cum ar fi: support/service engineer sau echivalent pentru cel putin producatorii principali de echipamente aflate in dotarea agentiei: HP, Fujitsu (certificarile trebuie sa acopere si zona de servere, si echipamentul de stocare).Se solicita ca ofertantul sa numeasca cel putin o persoana care sa aiba toate certificarile cerute, sau echivalente, pe fiecare grupa in parte pentru grupele 4.1., 4.2., 4.3., respectiv cel putin 3 persoane care sa aiba toate certificarile cerute, sau echivalente, pentru grupa 4.4.Nu se accepta propunerea aceleasi persoane pentru doua sau mai multe grupe de certificari, in consecinta trebuie propuse minimum 6 (sase) persoane.Documentatia de atribuire poate fi descarcata din SEAP la pagina www.e-licitatie.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Bd. Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 021 408 36 00, Email:  [email protected], Fax:  021 408 37 00, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Asistenta Tehnica, Directia Asistenta Tehnica, AM POS Mediu
Adresa postala:  Str. Justitiei nr. 59-61, Corp B, Sectorul 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040117, Romania, Tel. 021 316 61 57, Fax:  021 316 07 78
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2011 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer