Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - intretinere si reparatii autoturisme, microbuze si autobuze


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
165.834 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. KING EUROSERVICE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 7275/19.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 3774
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M. 01335 Bucuresti
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu, nr. 225, Sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030301, Romania, Punct(e) de contact: ALIN PIRSEAN, Tel.0213191421, Email: [email protected], Fax: 0213191422
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
intretinere si reparatii autoturisme, microbuze si autobuze
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: - la sediul agentului economic
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
intretinere si reparatii autoturisme, microbuze si autobuze
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.1)
50113000-0-Servicii de reparare si de intretinere a autobuzelor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
165, 833.64RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12 Denumirea: INTRETINERE SI REPARATII AUTOTURISME , MICROBUZE SI AUTOBUZE
V.1) Data atribuirii contractului 5/8/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. KING EUROSERVICE S.R.L.
Adresa postala: str. Tulnici nr.8 , bl.44, sc.2, et.1, ap.66, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041973, Romania, Tel.021/3304196, Email: [email protected], Fax: 021/3306128
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 165833.64 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.38 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel.021/3199538, Fax: 021/3199538, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA 8-A DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr. 107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041318, Romania, Tel.021/3323564, Fax: 021/3321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
compartiment juridic UM02210
Adresa postala: Sos. Antiaeriana nr.12, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 05101, Romania, Tel.021/4210900, Email: [email protected], Fax: 021/4210822
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.06.2007 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer