Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare altele decat irigatiile administrate de Unitatea de Administrare VALCEA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
806.200 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONIZ ROMARG SRL
Anunt de atribuire numarul 45006/29.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 37617
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Punct(e) de contact: Victoria CHITU, Tel.021-3322816, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-3322183, Adresa internet (URL): http: //www.anif.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare altele decat irigatiile administrate deUnitatea de Administrare VALCEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: ANIF RA Suc. Terit. DUNARE OLT - U.A.Valcea adresa : str. Mihai Viteazul nr. 49, jud. Valcea Localitatea: Ramnicu Valcea jud. Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare altele decat irigatiile administrate deUnitatea de Administrare VALCEA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.1)
45246200-5-Lucrari de protectie a malurilor (Rev.1)
45246410-0-Lucrari de intretinere a digurilor de protectie impotriva inundatiilor (Rev.1)
45262600-7-Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.1)
50800000-3-Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
806, 200.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Perioada de garantie a lucrarilor
25%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 0807354 Denumirea: Intretinere si reparatii in amenajarile de i.f.altele decat irigatiile administrate de UA Valcea
V.1) Data atribuirii contractului 7/1/2008
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONIZ ROMARG SRL
Adresa postala: Str. Popa Sapca, bl. P3, Sc. C, Ap. 6, Jud.Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: --, Romania, Tel.0248/2212267
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 806200.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici care au inaintat o solicitare scrisa insotita de imputernicire scrisa in acest sens, numai pe suport hartie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: --, Romania, Tel.021 310.46.41, Fax: 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala: Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Tel.021-332 28 16, Fax: 021-332 21 83
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.07.2008 09:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer