Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare altele decat irigatiile administrate de Unitatea de Administrare Galati Sud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
575.913 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIATIA SC SCAVI CONSTRUCT SRL(LIDER) SI SC SITOREX SRL
Anunt de atribuire numarul 89984/24.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL LICITATII, Tel. 021-3322816, In atentia:  ing. Cotruta Tania, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021-3322183, Adresa internet (URL):  http: //www.anif.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare altele decat irigatiile administrate de Unitatea de Administrare Galati Sud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: ANIF RA SUCURSALA TERITORIALA MOLDOVA DE SUD
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare altele decat irigatiile administrate de Unitatea de Administrare Galati Sud
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
45112100-6-Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45247000-0-Lucrari de constructii de baraje, canale, canale de irigatie si apeducte (Rev.2)
50511000-0-Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
575, 912.59RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1007251 Denumirea: I+R in amenajarile de IFaltele decat irigatiile administr.de Unitatea de Administrare Galati Sud
V.1) Data atribuirii contractului 7/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA SC SCAVI CONSTRUCT SRL(LIDER) SI SC SITOREX SRL
Adresa postala:  SC SCAVI CONSTRUCT SRL - str.Domneasca, nr.13, bl.L1, parter, Localitatea:  Galati, Cod postal:  --, Romania, Tel. 0336401737, Fax:  0336401737
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 575912.59 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  --, Romania, Tel. 0213195180, Fax:  0213191674
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala:  Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  --, Romania, Tel. 0213322816, Fax:  0213322183
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2010 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer