Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere si service pentru verificare / repararea si calibrarea contoarelor cu turbina tip SM-RI-X, DN 400/ANSI300,G6500


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
358.271 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SYSCOM 18 SRL
Anunt de atribuire numarul 73405/23.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 60171
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: SISGN Str. GHE. GR. CANTACUZINO Nr.184, Localitatea: PLOISTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: Ileana Gheorghe, Tel.0244503071, Email: [email protected], Fax: 0244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere si service pentru verificare / repararea si calibrarea contoarelor cu turbina tip SM-RI-X, DN 400/ANSI300, G6500
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SARMASEL URZICENI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere si service pentru verificare / repararea si calibrarea contoarelor cu turbina tip SM-RI-X, DN 400/ANSI300, G6500
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50433000-9 - Servicii de calibrare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
358, 271RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25 Denumirea: Intretinere si service pentru verificare / repararea si calibrarea contoarelor cu turbina tip SM-RI-
V.1) Data atribuirii contractului 4/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SYSCOM 18 SRL
Adresa postala: CALEA PLEVNEI NR.139B, SECTOR 6, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 100300, Romania, Tel.0213102678, Fax: 0213169176
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 360000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 358271.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS NR. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641 , ,Fax: 0213104642 ,
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOISTI
Adresa postala: STR. EMIL ZOLA NR 4, Localitatea: PLOIEASTI, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Fax: 0244522445
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA SISGN PLOIESTI
Adresa postala: STR. GHE.GR. CANTACUZINO NR.184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Tel.0244503071, Fax: 0244545230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2009 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer