Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INTRETINEREA CURENTA A DRUMURILOR PE TIMP DE IARNA - DESZAPEZIRE ? in perioada 2013 ? 2016


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
15.902.225 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea: SC Eky-Sam SRL, Tg. Frumos?lider si SC ENVIRO Construct SRL
Anunt de atribuire numarul 145662/31.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143174
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA JUDETEANADE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILORIASI
Adresa postala: B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT, NR 13, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: DANIEL IONUT MINCIUNA BEJAN, Tel. +40 232255961, Email: [email protected], Fax: +40 232255960, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
INTRETINEREA CURENTA ADRUMURILOR PE TIMP DE IARNA- DESZAPEZIRE ? in perioada2013 ? 2016
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Drumurile judetene din judetul Iasi aflate in administrarea DJADP Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinerea si deszapezirea retelei de 1050 km de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, respectiv I si II, in conformitate cu cerintele si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
15, 902, 225.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2391
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S155-270795din10.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3889 Denumirea: INTRETINEREA CURENTA ADRUMURILOR PE TIMP DE IARNA- DESZAPEZIRE ? in perioada2013 ? 2016
V.1) Data atribuirii contractului 08.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea: SC Eky-Sam SRL, Tg. Frumos?lider si SC ENVIRO Construct SRL
Adresa postala: Tg. Frumos, str. Justitiei nr. 2-5, Localitatea: Tg. Frumos, Cod postal: -, Romania, Tel. 0232-710478, Fax: 0232-711801
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16128956.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15902225.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acordul-cadru nr. 3889/08.11.2013 s-a incheiat cu un singur operator economic (Asocierea : SCEKY-SAMSRL si SC ENVIRO Construct SRL), in valoare de 15.902.225, 40 lei. Primul contract subsecvent - nr. 4140/22.11.2013, avand ca obiect: INTRETINEREA CURENTA A DRUMURILOR PE TIMP DE IARNA- DESZAPEZIRE ?NOIEMBRIE 2013 ? 15MARTIE 2014, s-a incheiat cu o valoare de: 4.790.899, 50 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DJADP Iasi - compartiment achizitii publice
Adresa postala: B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.13, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel. +40 232-255961, Fax: +40 232-255960
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer