Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INTRETINEREA CURENTA A D.J. PE TIMP DE IARNA 2009-2010, PE RETEAUA DE DRUM. JUD. SECT I, I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
806.129 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. DRUMURI SI PODURI PRAHOVA S.A. PLOIESTI
Anunt de atribuire numarul 77180/28.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: b-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 415, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: RUXANDA BUCUR, Tel.0244.514545/112, Email: [email protected], Fax: 0244.511611, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
INTRETINEREA CURENTA A D.J. PE TIMP DE IARNA 2009-2010, PE RETEAUA DE DRUM. JUD. SECT I, I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: intret cur.a d.j. pe timp de iarna 2009-2010, pe sect.de d.j.sectorI-intre DN72siDJ 101D- DN1- DJ100B-107, 126 km , sector II- intreDJ 101D-DN1 - DJ100BsiBucov-Albesti Paleologu- DN1D-lim.jud Ialomita-108, 748 km , sector III-intre Albesti Paleologu-DN1D-lim.jud Ialomita si Albesti Paleologu-DN1B-lim jud.Buzau-96, 172km, sector IV-intre Albesti Paleologu-DN1B-lim jud.Buzau si Albesti Paleologu DJ 102C, DJ 234, Salcia-114, 724 km, sector V- intre Albesti Paleologu DJ 102C, DJ 234, Salcia si Albesti Paleologu- Bucov-DJ 236-DN1A-Maneciu-176, 419km, sector VI-intre Bucov-DJ 236- Maneciu siBlejoi-DJ 102-DC 133- DC4-101, 287km ,
sector VII-intre Blejoi-DJ 102- DC 133-DC4 si DN1(Sinaia )-134, 44km, sector VIII-intre DN1(Sinaia) si DN72lim jud. Dambovita - 105, 759km,
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
intret cur.a d.j. pe timp de iarna 2009-2010, pe sect.de d.j.sectorI-intre DN72siDJ 101D- DN1- DJ100B-107, 126 km , sector II- intreDJ 101D-DN1 - DJ100BsiBucov-Albesti Paleologu- DN1D-lim.jud Ialomita-108, 748 km , sector III-intre Albesti Paleologu-DN1D-lim.jud Ialomita si Albesti Paleologu-DN1B-lim jud.Buzau-96, 172km, sector IV-intre Albesti Paleologu-DN1B-lim jud.Buzau si Albesti Paleologu DJ 102C, DJ 234, Salcia-114, 724 km, sector V- intre Albesti Paleologu DJ 102C, DJ 234, Salcia si Albesti Paleologu- Bucov-DJ 236-DN1A-Maneciu-176, 419km, sector VI-intre Bucov-DJ 236- Maneciu siBlejoi-DJ 102-DC 133- DC4-101, 287km , sector VII-intre Blejoi-DJ 102- DC 133-DC4 si DN1(Sinaia )-134, 44km, sector VIII-intre DN1(Sinaia) si DN72lim jud. Dambovita - 105, 759km,
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
806, 129RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16391 Denumirea: INTRET CURENTA A D.J. PE TIMP DE IARNA 2009-2010, SECT III, IV, V, VI
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DRUMURI SI PODURI PRAHOVA S.A. PLOIESTI
Adresa postala: PLOIESTI, MUNICIPIUL PLOIESTI, STR. BOBALNA, NR. 123, JUD. PRAHOVA, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100330, Romania, Tel.0244/514443, Fax: 0244-514443
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 130157.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 306379.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 16390 Denumirea: INTRET CURENTA A D.J. PE TIMP DE IOARNA 2009-2010, SECT. I, II, VII, VIII
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MATERO AMA SRL CAMPINA
Adresa postala: MUNICIPIUL CAMPINA, STR. IZVOARELOR, F.N.M JUD. PRAHOVA, Localitatea: CAMPINA, Cod postal: 105600, Romania, Tel.0244/351597
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 121492.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 499750.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Estimarea s-a facut la nivelul cheltuielilor din iarna 2008-2009. Nu au fost prevazute conditiile meteo din iarna 2009-2010.Pentru sectorul VII exista o contestatie insotita de plangere in instanta, nesolutionata inca, fapt care a determinat prelungirea contractului ( incheiat in urma negocierii ) lucru care implica majorarea valorii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL PRAHOVA
Adresa postala: STR. GHEORGHE LAZAR, NR.6, PLOIESTI, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100031, Romania, Tel.0244/516265, Email: [email protected], Fax: 0244/542408
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA - DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS SI ADMINISTRATIEI LOCALA
Adresa postala: B-DUL REPUBLICII, NR. 2-4, PLOIESTI, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100066, Romania, Tel.0244/406700, Email: [email protected], Fax: 0244/529289, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2010 13:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer