Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinerea si repararea sistemului de iluminat public din Municipiul Vaslui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
226.813 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTRO COMP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 3897/21.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 4141
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL VASLUI
Adresa postala: Strada Stefan cel Mare nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Apavaloaie, Tel.0235-310999, Email: [email protected], Fax: 0235-315946, Adresa internet (URL): www.primariavaslui.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinerea si repararea sistemului de iluminat public din Municipiul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Municipiul Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinerea si repararea corpurilor de iluminat montate pe stilpi de beton armat, stilpi metalici, intretinerea si repararea (daca este cazul) a retelei pentru iluminat public pozate aerian sau subteran
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
226, 813RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata garantiei de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15470 Denumirea: Intretinerea si repararea sistemului de iluminat public din Municipiul Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 6/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRO COMP S.R.L.
Adresa postala: BD. CHIMIEI NR. 14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700293, Romania, Tel.0232236278, Email: [email protected], Fax: 0232266623, Adresa internet (URL): www.electrocomp.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 400000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 226813.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr 6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic Primaria Municipiului Vaslui
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.79, ,Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel.0235310999, Email: [email protected], Fax: 0235315946, Adresa internet (URL): www.primariavaslui.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2007 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer