Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - KITURI DE DIAGNOSTIC, REACTIVI DE LABORATOR, MEDII DE CULTURA, AGENTI DE DIAGNOSTIC, STICLARIE DE LABORATOR SI CONSUMABILE MEDICALE COFINANTATE 2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: BIVARIA GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142678/07.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137160
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Suceava
Adresa postala: Strada Scurta, nr. 2, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720223, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Bogdan Caba, Tel. +40 230522848/ +40 230214894, In atentia: Compartiment achizitii- investitii, patrimoniu si administrativ, Email: [email protected], Fax: +40 230520216/ +40 230214894, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Activitati sanitare veterinare de interes national
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
KITURI DE DIAGNOSTIC, REACTIVI DE LABORATOR, MEDII DE CULTURA, AGENTI DE DIAGNOSTIC, STICLARIEDELABORATOR SI CONSUMABILE MEDICALE COFINANTATE2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Strada Scurta, nr.2, Localitate Suceava, Judet Suceava, Romania
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Truse de diagnosticareAgenti diagnosticiReactivi de laboratorMedii de culturaSticlarie pentru laboratorConsumabile medicale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141625-7 - Truse de diagnosticare (Rev.2)
24931250-6-Medii de cultura (Rev.2)
33694000-1-Agenti diagnostici (Rev.2)
33696500-0-Reactivi de laborator (Rev.2)
33793000-5-Sticlarie pentru laborator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 191, 401.34 RON si 292, 161.27RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S068-112433din26.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5644 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BIVARIA GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str. Eroilor, nr.2D, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331138, Romania, Tel. +40 0254740680, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0254713216, Adresa internet (URL): www.bivaria.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 287.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
96, 104, 115
Contract nr: 5610 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Omnivet Impex S.R.L.
Adresa postala: Str. Chimirului, nr. 14, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 052041, Romania, Tel. 021-2115283, Email: [email protected], Fax: 021-2115283
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 75300.00/131650.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 5, 7, 81
Contract nr: 5617 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDILABSIMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Vasile Lascar, Nr. 71 A, Sc. 1, Et. 1, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020493, Romania, Tel. 2119480, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 2111408
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5050.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
91
Contract nr: 5642 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DEXTER COM S.R.L.
Adresa postala: Aleea Pantelimon, nr. 16, bl 3, sc C, ap. 137, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022406, Romania, Tel. 021-212.23.69, Email: [email protected], Fax: 021-212.23.70, Adresa internet (URL): www.dextercom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3840.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
93
Contract nr: 5604 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTISEL RO SRL
Adresa postala: STR. BUDILA , NR.12 , ETAJ P , SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024095, Romania, Tel. +40 213001112, Email: [email protected], Fax: +40 213101118
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 36859.94/64545.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 3, 16, 25, 85
Contract nr: 5606 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROVET LAB S.R.L.
Adresa postala: STR. SOMESUL RECE, NR 28, BL2, SC2, APT 26, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013797, Romania, Tel. +40 213102153, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213102154
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 17249.85/25299.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10, 11
Contract nr: 5612 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIALAB SOLUTIONS SRL
Adresa postala: Strada Savinesti nr. 2, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 042026, Romania, Tel. +40 213322534, Email: [email protected], Fax: +40 213322292
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 3920.22/8420.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 8
Contract nr: 5641 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EMSAR S.R.L.
Adresa postala: STR.RADOVANU, NR.10, BL.37, SC.1, ET.5, AP.23, SECT.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021328, Romania, Tel. 021/6671243;031/1013182;031/1013184, Email: [email protected], Fax: 021/6671243;031/1013182;031/1013184, Adresa internet (URL): www.emsar.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3067.14 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
87, 90, 44, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 73
Contract nr: 5615 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Noack Romania S.R.L.
Adresa postala: Str. Ion Urdareanu, nr. 34, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 0213176670, Email: [email protected], Fax: +40 0213166658
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4906.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 5645 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR.ION TUCULESCU, NR.37A, MANSARDA, CAMERA NR. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021 3247050, Email: [email protected], Fax: 021 3247679, Adresa internet (URL): www.ams.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 747.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
40
Contract nr: 5607 Denumirea: contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Filara BioMed SRL
Adresa postala: P-ta Mica, nr.2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420009, Romania, Tel. 0745525285, Email: [email protected], Fax: 0364819532, Adresa internet (URL): http: //www.filarabiomed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 33976.00/38151.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
88, 92, 94, 2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 61, 78, 79, 80
Contract nr: 5643 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BROSSER TECHNICS S.R.L.
Adresa postala: BD. 1MAI, NR. 31, BL. C11, SC.A, ET.2, AP. 9, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 0724-282680, Email: [email protected], Fax: 021-7450592
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1232.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
60
Contract nr: 5616 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICLIM S.R.L.
Adresa postala: STR. MATEI BASARAB, NR. 47, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030671, Romania, Tel. 021.322.59.98, Email: [email protected], Fax: 021.320.06.60, Adresa internet (URL): www.mediclim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1499.34 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
100
Contract nr: 5614 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NOVACHIM TRADING S.R.L.
Adresa postala: DIMITRIE BOLINTINEANUNR2 , ET .1 , AP.5 , SECTOR3 , BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030168, Romania, Tel. 0040212303422, Email: [email protected], Fax: 0040212304650, Adresa internet (URL): novachim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 135.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
116, 20
Contract nr: 5613 Denumirea: Contract furnizare produse laborator
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. 021/3221516; 3275078, Email: [email protected], Fax: 021/3225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 436583.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3331.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
95, 12, 43, 49, 55, 57, 58, 66, 76, 83
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Cofinantare ( Finantare nationala si Fondul European deGarantare Agricola- FEGA) loturile: 1- 117
VI.2) Alte informatii
In cazul in care dupa finalizarea rundelor de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte admisibile au preturi egale si sunt clasate pe primul loc, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi, ca la o data si ora ce va fi stabilita ulterior, o noua propunere de pret (in plic inchis), caz in care pretul nu poate fi mai mare decat cel initial. Va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut.Deoarece la SECTIUNEA II, punctul II.1.6), Clasificare CPV ( vocabularul comun privind achizitiile ) campurile sunt limitate nu a putut fi trecut si campul pentru Consumabile medicale, cod CPV 33140000-3, acest cod CPV trecandu-se totusi in ANEXA B, la produsele care fac parte din aceasta categorie.Contractele subsecvente se vor atribui intr-o perioada de 12 luni de la data semnarii acordului cadru, in limita cantitatilor maxime, in functie de necesitatile L.S.V.S.A. Suceava cu respectarea alocarii fondurilor bugetare. Se va semna acord cadru cu cate un singur operator pentru fiecare lot la care este prevazuta cantuitate maxima, respectiv loturile 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 si 11. La celelalte loturi se va semna un contract de furnizare cu valabilitate de la data semnarii contractului si pana la data de 31.12.2013.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.S.V.S.A. Suceava, Compartiment Juridic si Resurse Umane
Adresa postala: Strada Scurta, nr.2, Judet Suceava, Romania, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720223, Romania, Tel. +40 230522848, Fax: +40 230520216
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2013 15:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer