Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Laborator de inginerie asistata de calculator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
487.622 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MAXCAD SRL
Anunt de atribuire numarul 23252/14.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 16044
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060032, Romania, Punct(e) de contact: Angela-Elena Craina, Tel.402.92.05, In atentia: Marian Iacob, Email: [email protected], Fax: 402.93.72
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Laborator de inginerie asistata de calculator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central al UPB, Splaiul Independentei, nr.313, Sector 6, Bucuresti.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Laborator de inginerie asistata de calculator - conform caiet de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30191200-6 - Retroproiectoare (Rev.1)
30231100-8-Computere (Rev.1)
30241200-2-Software pentru aplicatii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
487, 621.62RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12273 Denumirea: Laborator de inginerie asistata de calculator
V.1) Data atribuirii contractului 8/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MAXCAD SRL
Adresa postala: str. Constantin Tanase, nr.15, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021937, Romania, Tel.021-250.67.15, Fax: 021-250.64.81
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25390.64 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12258 Denumirea: Laborator de inginerie asistata de calculator
V.1) Data atribuirii contractului 8/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
WATT DISTRIBUTOR S.R.L.
Adresa postala: Str. Ion Maiorescu, nr.5, bl.4, sc.A, ap.9, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200410, Romania, Tel.0251-417664, Email: [email protected], Fax: 0251-598508, Adresa internet (URL): www.watt.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 256994.78 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12255 Denumirea: Laborator de inginerie asistata de calculator
V.1) Data atribuirii contractului 8/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INAS S.A.
Adresa postala: Str Caracal nr 244, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200745, Romania, Tel.0251 438 789, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0251 581 704, Adresa internet (URL): www.inas.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5199.04 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12256 Denumirea: Laborator de inginerie asistata de calculator
V.1) Data atribuirii contractului 8/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRYAMM TRADING CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Aleea Valea Bujorului nr. 2, Bl D10, sc. C, ap.28, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023986, Romania, Tel.3277387, Email: [email protected], Fax: 3208393, Adresa internet (URL): www.tryamm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 106076.60 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 14186 Denumirea: Laborator de inginerie asistata de calculator
V.1) Data atribuirii contractului 9/21/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MAGIC ENGINEERING S.R.L.
Adresa postala: Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr 4Bis, Apt.7, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500003, Romania, Tel.0268-414010, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0268-410266, Adresa internet (URL): www.magic-engineering.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60453.90 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 14216 Denumirea: Laborator de inginerie asistata de calculator
V.1) Data atribuirii contractului 9/21/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MAGIC ENGINEERING S.R.L.
Adresa postala: Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr 4Bis, Apt.7, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500003, Romania, Tel.0268-414010, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0268-410266, Adresa internet (URL): www.magic-engineering.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33506.66 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
. CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR DE PE LANGA AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APELBUCURESTI, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Soseaua Oltenitei nr. 106-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.3321240, Email: [email protected], Fax: 3323377, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Politehnica Bucuresti - Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.313, Sector 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel.402.92.05, Fax: 402.93.72
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2007 16:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer