Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lampi, corpuri de iluminat si componente ale acestora


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
238.177 RON

Castigatorul Licitatiei: DENIS TECHNOLOGY S.R.L
Anunt de atribuire numarul 134979/30.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 128066
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO010861, Romania, Punct(e) de contact: RADU JIANU, Tel. +40 213074120, In atentia: Laura Codrea, Email: [email protected], [email protected], dicran.cost[email protected], Fax: +40 213074555, Adresa internet (URL): www.ratb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lampi, corpuri de iluminat si componente ale acestora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: RATB-RA, Biroul Derulare Contracte, Comenzi, Intrarea Vagonului nr.11, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie lampi, corpuri de iluminat si componente ale acestora
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31500000-1 - Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)
31532400-8-Dulii de lampa (Rev.2)
31532500-9-Startere pentru lampi (Rev.2)
31532600-0-Reactoare pentru lampi (Rev.2)
31532910-6-Tuburi fluorescente (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
238, 176.53RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1789
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47-430 Denumirea: Lampi, corpuri de iluminat si componente ale acestora
V.1) Data atribuirii contractului 11.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DENIS TECHNOLOGY S.R.L
Adresa postala: Str Slt Teodor Neagoe, bl 8, apt 47, sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012731, Romania, Tel. 021 668 69 48, Email: [email protected], Fax: 021 668 79 70, Adresa internet (URL): www.denistechnology.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 68638.26 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 61631.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
84, 87, 88, 89, 98
Contract nr: 47-432 Denumirea: Lampi, corpuri de iluminat si componente ale acestora
V.1) Data atribuirii contractului 11.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CESIVO S.A.
Adresa postala: Str Calea Dunarii nr 14, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200739, Romania, Tel. 0251426033, Email: [email protected], Fax: 0251426047, Adresa internet (URL): www.cesivo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1702.44 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 810.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
22
Contract nr: 47-433 Denumirea: Lampi, corpuri de iluminat si componente lae acestora
V.1) Data atribuirii contractului 11.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANBEL GATER SRL
Adresa postala: loc deda jud mures str principala nr202/a, Localitatea: Deda, Cod postal: 547205, Romania, Tel. 0749188358, Email: [email protected], Fax: 0265556457
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39497.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
79
Contract nr: 47-431 Denumirea: Lampi, corpuri de iluminat si componentele acestora
V.1) Data atribuirii contractului 11.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMBAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR.NICOLAE RADIAN;BL O1;PARTER, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130062, Romania, Tel. 0245213726, Email: [email protected], Fax: 0245213726, Adresa internet (URL): www.rombal.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100866.46 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 71690.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 28, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 68, 73, 74, 75
Contract nr: 47-434 Denumirea: Lampi, corpuri de iluminat si componentele acestora
V.1) Data atribuirii contractului 11.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOTAL STRADA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Basarabia , nr. 256, Plan General 41 D , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030352, Romania, Tel. +40 213168866, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212420563
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 109374.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 64547.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 6, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 41, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 67, 69, 81, 82
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile care indeplinesc criteriul de atribuire, contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret care este si cel mai scazut totodata, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara in plic inchis. In acest caz contractul se va atribui ofertantului a carui ultima propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti sectia VI Comerciala
Adresa postala: bd. Unirii nr.37 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030284, Romania, Tel. +40 213044542, Fax: +40 213044542
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Regia Autonoma de Transport Bucuresti - Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010861, Romania, Tel. +40 213104000, Fax: +40 213147136
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2012 09:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer