Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lampi electrice cu incandescenta;Lampi cu vapori de mercur;Lampi cu tuburi fluorescente;Lampi cu incandescenta cu halogen;Reflectoare;Aparatura de iluminat si lampi electrice ;Aparatura de iluminat si lampi electrice;Piese pentru lampi si corpuri de ilumi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
241.990 RON

Castigatorul Licitatiei: CESIVO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144578/22.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139409
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, Str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-306, In atentia: Mihaescu Gheorghe, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lampi electrice cu incandescenta;Lampi cu vapori de mercur;Lampi cu tuburi fluorescente;Lampi cu incandescenta cu halogen;Reflectoare;Aparatura de iluminat si lampi electrice ;Aparatura de iluminat si lampi electrice;Piese pentru lampi si corpuri de iluminat ;Dulii: ;Intrerupatoare basculante ;Fise si prize ;Cutii de jonctiune ;Startere pentru lampi fluorescente;Sigurante;Tablouri electrice ;Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Electrocentrale Rovinari, Depozitul Central al Termocentralei.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Vezi anexa B
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31500000-1 - Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)
31223000-5-Dulii (Rev.2)
31510000-4-Lampi electrice cu incandescenta (Rev.2)
31518100-1-Reflectoare (Rev.2)
31532110-8-Lampi cu tuburi fluorescente (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
241, 989.71RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 376/ER Denumirea: Lampi electrice cu incandescenta;Lampi cu vapori de mercur;Dulii;Cutii de jonctiune ;Sigurante;Tablo
V.1) Data atribuirii contractului 22.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 17
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CESIVO S.R.L.
Adresa postala: Str Calea Dunarii nr 14, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200739, Romania, Tel. +40 251426033, Email: [email protected], Fax: +40 251426047, Adresa internet (URL): www.cesivo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24737.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 9, 12, 14, 15
Contract nr: 378/ER Denumirea: Lampi cu tuburi fluorescente;Piese pentru lampi si corpuri de iluminat
V.1) Data atribuirii contractului 22.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMBAL LIGHTING SRL
Adresa postala: str Avram Iancu, nr 20 B, Tarla 22, parcele 313 si 313/91/1, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. +40 213105040, Email: [email protected], Fax: +40 314253687
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18500.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 8
Contract nr: 380/ER Denumirea: Lampi cu incandescenta cu halogen;Intrerupatoare basculante;Startere pentru lampi fluorescente;
V.1) Data atribuirii contractului 22.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PT & DS IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Piata Centrala-Etaj, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210188, Romania, Tel. 0253.214021, Email: [email protected], Fax: 0253.214021, Adresa internet (URL): www.ptds.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7936.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 10, 13
Contract nr: 381/ER Denumirea: Reflectoare;Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice
V.1) Data atribuirii contractului 22.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELPREST S.R.L.
Adresa postala: CALEA BUCURESTI NR. 139/11, Localitatea: Pielesti, Cod postal: 207450, Romania, Tel. 0251.412503, Email: [email protected], Fax: 0251.412503, Adresa internet (URL): www.elprest.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3001.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 16
Contract nr: 379/ER Denumirea: Aparatura de iluminat si lampi electrice;
V.1) Data atribuirii contractului 22.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMBAL-TIM S.R.L.
Adresa postala: Calea Stan Vidrighin, Nr.12, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300571, Romania, Tel. 0356/437190;437191, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0256/292057;292058, Adresa internet (URL): www.rombal.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 117853.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 377/ER Denumirea: Aparatura de iluminat si lampi electrice;
V.1) Data atribuirii contractului 22.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELCOM IMPORT-EXPORT SRL
Adresa postala: CLUJ-NAPOCA STR.TULCEA NR.18/65, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400594, Romania, Tel. 0745086615, Email: [email protected], Fax: 0264415996
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform Legii nr. 346/2004, art. 16, aliniat 2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni de fond asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006 (cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul nu poate prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective, conform prevecerilor Art. 36, aliniatul 2, litera b) dinH.G. 925/20063. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind situatia personala, Capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP publicat in M.O. partea I nr. 687/28.09.2011.4. La sedinta de deschidere vor fi respinse ofertele care se afla in una din situatiile de laart. 33, alin. 3 din H.G. 925/20065. Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC
Adresa postala: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI , Str. Eneregticianului, nr. 25, judetul GORJ., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.08.2013 13:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer