Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lampi electrice speciale pentru semnalizare cu incandescenta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.109.292 RON

Castigatorul Licitatiei: GAVRICOM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146910/06.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141545
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Staicu Iulia, Tel. +40 213192433, Email: [email protected], Fax: +40 213192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lampi electrice speciale pentru semnalizare cu incandescenta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locurile de livrare sunt depozitele regionale ale Sucursalelor CREIR CF mentionate in graficul de livrare
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul I : Lampi electrice speciale de semnalizare cu un filament si soclu BA20d-12V/20WLotul II: Lampi electrice speciale de semnalizare cu doua filamente si soclu BA20d-12V/20WLotul III: Lampi electrice speciale de semnalizare cu halogen- Lampa semnalizare 12V/20W cu halogen: soclu K23d cu papuci-pentru indicatoare- Lampa semnalizare 12V/20W cu halogen: soclu KX23d -pentru indicatoare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31519100-8 - Lampi cu incandescenta (Rev.2)
31512300-1-Becuri cu halogen, dicroice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 109, 292RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9/3/3692/05.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 194 Denumirea: LAMPI ELECTRICE SPECIALE PENTRU SEMNALIZARE CU INCANDESCENTA
V.1) Data atribuirii contractului 05.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GAVRICOM S.R.L.
Adresa postala: str.B.P.HASDEU, NR.2, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900608, Romania, Tel. 0241 508412, Email: [email protected], Fax: 0241 547500
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1109295.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1109292.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14.2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.3. Documentatia de atribuire se posteaza integral in cadrul anuntului de participare publicat pe site ?ul www.e-licitatie.ro.4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii , clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site ?ul www.e-licitatie.ro.5. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, in vederea departajarii ofertelor.6. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate ?CFR? SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita.7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de ?Documentatii , clarificari si decizii? a anuntului de participare din SEAP.DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzelecontractualeobligatoriisunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a ? IX ? a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030833, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCFCFR SA, Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Adresa: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213192526, Fax: +40 213192526, Adresa internet (URL): http: www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 15:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer