Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LEA 110KV FALCIU (RO) ? GOTESTI (MD)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.841.150 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROMONTAJ S.A.
Anunt de atribuire numarul 143682/07.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139019
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 213035980, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LEA 110KV FALCIU (RO) ? GOTESTI (MD)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Intre localitatile Falciu si Gotesti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile constau in extinderea liniei electrice aeriene (LEA) de 110kV pe teritoriul romanesc de la o lungime de 0, 5 km la o lungime de 2, 5 km. Din vechea LEAse va pastra numai stalpul nr. 1 terminal, iar stalpii nr. 2 si nr. 3 se vor reamplasa pe noul traseu. LEA va contine 11 stalpi, din care 5 de sustinere si restul de intindere sau colt. Se vor executa si intinderea conductorului activ peste raul Prut si inca doua deschideri pe malul Moldovenesc al LEA de 110 kV.Valoarea estimata totala a contractului este de 3.885.711, 10 lei (la care se adauga TVA), din care cheltuielile cu diverse si neprevazute sunt in valoare de 193.199, 40 lei (la care se adauga TVA), reprezentand 5, 23%din valoarea estimata.Ofertele vor cuprinde in mod obligatoriu si procentul aferent cheltuielilor cu diverse si neprevazute de 5, 23% (la care se adauga TVA) din Totalul Intermediar al Tabelului nr. 4 Centralizator din Listele de Preturi.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 841, 150RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 2151
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C 181 din 06.08.2013 Denumirea: LEA 110KV FALCIU (RO) ? GOTESTI (MD)
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMONTAJ S.A.
Adresa postala: Str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. 0213367546, Email: [email protected], Fax: 0213367492
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1841150.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: Bd. Unirii nr. 37, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 214083600, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. Oficiul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Tel. +40 213035788, Fax: +40 213035610
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2013 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer