Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lemn de mina rasinos


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
239.620 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SURIANU PROD COM SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 132834/16.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: DANA SIMONA MIREA, Tel. +40 0254506110, Email: [email protected], Fax: +40 0254506135
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lemn de mina rasinos
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Mina Petrila, Mina Paroseni si Mina Uricani - sucursale SNIMVJ SA Petrosani
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
12 loturi lemn de mina rasinos
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03419200-2 - Lemn de mina (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
239, 620RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 48APMD Denumirea: lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SURIANU PROD COM SRL
Adresa postala: str. Tineretului, nr.3, Localitatea: Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Tel. 0766402444, Fax: 0254550240
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39980.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 39 APMD Denumirea: lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALPIN GRIGORESCU SRL
Adresa postala: str. 22 Decembrie, nr2/32, Localitatea: Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Tel. 0722514770, Fax: +40 254541863
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19980.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 45APMD Denumirea: lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IMPERIAL PG SRL
Adresa postala: str. Dacia, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332036, Romania, Tel. +40 254544043, Fax: +40 254540761
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 46APMD Denumirea: lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALINDANA SERV COM SRL
Adresa postala: str. Biraoni, nr.122, Localitatea: Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Tel. 0762241710, Fax: +40 254541044
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19970.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 40APMD Denumirea: lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NELUTU PRODCOM SRL
Adresa postala: str. Dr. St. Garbea, nr.345, Localitatea: Baru Mare, Cod postal: 337035, Romania, Tel. 0744399060, Fax: +40 254779111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19920.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 41APMD Denumirea: lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IULICA TRANS SRL
Adresa postala: str. Burdesti, nr.62, Localitatea: Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Tel. 0728870065, Fax: +40 254514203
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19950.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 44APMD Denumirea: lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC REFRACERAM SRL
Adresa postala: str. Principala, nr.314, jud. Hunedoara, Localitatea: Baru Mare, Cod postal: 337035, Romania, Tel. +40 254778001, Fax: +40 254778080
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19950.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 43APMD Denumirea: lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VICTORIA GRUP 99 SRL
Adresa postala: B-dul Pacii, nr.41, jud. Hunedoara, Localitatea: Lupeni, Cod postal: 335600, Romania, Tel. 0723527424, Fax: +40 254560098
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19970.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 42APMD Denumirea: lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMEXIM R SRL
Adresa postala: str. Barbateni, nr. 163A, jud.Hunedoara, Localitatea: Lupeni, Cod postal: 335600, Romania, Tel. 0722530332, Fax: +40 254562880
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19980.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 47 APMD Denumirea: lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MINELTA SIL COM SRL
Adresa postala: str. Republicii, nr.55/104, jud. Hunedoara, Localitatea: Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Tel. 0726729545, Fax: +40 254540150
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39960.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala: str.1 decembrie, nr.35, ,Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel. +40 254811574, Fax: +40 254216383
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul LCJ al SNIMVJ SA
Adresa postala: str. Timisoarei, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Tel. +40 254506110, Fax: +40 254506135
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2013 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer