Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lemn de mina si cherestea


Anunt de participare (utilitati) numarul 107543/08.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala:  Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010458, Romania, Punct(e) de contact:  Eugen Cretu, Tel. 021.318.52.58, int. 16, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  021.312.91.46, Adresa internet (URL):  http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala - autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 d) din O.U.G. 34/ 2006
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lemn de mina si cherestea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Punct deLucru -SectorSteiincinta Mina Avram Iancu Est, situata la distanta de 15 Kmde localitateaAvram Iancu, jud.Alba, Incinta Minei Avram Iancu Esteste situatain Muntii Bihorului, pe valea raului Ariesul Mic, la o distant de 145 Kmde orasulSteipe ruta Stei-Arieseni-Avram Iancujud. Alba sau la 50 km pe ruta Stei-Cristioru de Jos-Dealul Bisericutei-incinta Mina Avram Iancu Est(Vest), din care 25 Km drum forestier.
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de lemn de mina si cherestea in cantitatile si avand caracteristicile mentionate in Sectiunea Caiet de sarcini din Documentatia de atribuire atasata prezentului anunt de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03419200-2 - Lemn de mina (Rev.2)
03419000-0-Cherestea (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - 10 mc lemn de mina avand caracteristicile mentionate in sectiunea Caiet de Sarcini a documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt de participare;
Lot 2 - 8 mc cherestea din rasinoase calitatea A si 2 mc cherestea din rasinoase calitatea B conform solicitarilor mentionate in sectiunea Caiet de Sarcini a documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt de participare
Valoarea estimata fara TVA: 8, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare, in cazul depunerii ofertei: ? pentru lotul nr. 1, va fi de54, 00 Lei, ? pentru lotul nr. 2, va fi de 120, 00 Lei,
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri provenite din contracte pentru lucrari de inchideri mine
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/ subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea prin completarea formularului 12A din Sectiunea Formulare, 2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 prin completarea formularului 12B din Sectiunea Formulare, 3.Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 / autorizatie de functionare / altele echivalente, Certificat de inregistrare; Pentru persoane juridice/fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale despre sine prin completarea formularului B2 din Sectiunea Formulare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2010 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2010 10:00
Locul: Compania Nationala a Uraniului ? S.A. Bucuresti, str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Fonduri provenite din contracte pentru lucrari de inchideri mine
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti ? sectia a VIII-a: Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, Nr. 5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021.319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  021.332.12.40, Adresa internet (URL):  http: //www.cabuc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  http: //www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti - Serviciul Legislativ, Contencios Juridic
Adresa postala:  Str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010458, Romania, Tel. 021.318.52.58, Email:  [email protected], Fax:  021.312.91.46, Adresa internet (URL):  www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.09.2010 13:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer