Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lemne de foc


Anunt de participare (utilitati) numarul 48598/03.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: Directia Regionala de Posta Clujstr. Rgele Ferdinand, nr.33, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 40075, Romania, Punct(e) de contact: Simona Beteag, Tel.0264/433545, Email: [email protected], Fax: 0264/598483
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii potale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lemne de foc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: 207 sedii si locatii din cadrul DRP Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lemne de foc, esenta tare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
02130000-4 - Lemn de foc (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LotI(Cluj)-29locatii-270, 58 metri steri;LotII(Bihor)-38locatii-401, 30metri steri;LotIII(Bistrita)-20locatii-171, 73 metri steri;LotIV(Maramures)-54locatii-495, 26 metri steri;LotV(Satu-Mare)-42 locatii-343, 20 metri steri;LotVI(Salaj)-24locatii-177, 83 metri steri
Valoarea estimata fara TVA: 371, 980RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
LI-1000lei, LII-1500lei, L3-600lei, LIV-1500lei, LV-1300lei, LVI-600lei si se depun in contul DRP Cluj RO74BPOS13003086731ROL01 Banc Post Cluj
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale C.N. POSTA ROMANA S.A.-DRP Cluj
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art.44 din OG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitatea, neancadrarea in art.181, declaratie in conformitate cu formularul B1;Certificatul ce atesta plata taxelor si impozitelor catre bugetul local, eliberat de catre primaria locala;
Certificatul ce atesta plata taxelor si impozitelor catre bugetul consolidat, eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor;
Certificat emis de Oficiul Comertului de pe langa tribunalul teritorial;
Certificat de cazier fiscal.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ultimul bilant contabil vizat de catre Administratia Finantelor Publice;Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari;Declaratie privind: echipamentele tehnice, masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, personalul, proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti;Atestat privind activitatea de exploatare forestiera-pt producatori, Autorizatie eliberata de ITRSV-pentru comercianti.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.05.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Cu numerar la casierie.La pretul solicitat se va adauga TVA.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.05.2008 12:00
Locul: Bursa Romana de Marfuri - Terminal Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Termen de livrare: se aloca un termen de cate 18 zile pentru judetele: Cluj, Bihor, Maramures si cate 12 zile pentru judetele: Bistrita, Satu Mare, Salaj incepand cu data semnarii contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/593865
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiilor este de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre constatator despre actul autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNPR - Diretia Regionala de Posta Cluj - Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Regele Ferdinand, nr.33, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400750, Romania, Tel.0264/432023, Fax: 0264/598483
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2008 14:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer