Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Licente de Software


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
948.140 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Gama Computers SA
Anunt de atribuire numarul 15488/30.07.2007
Informatii anunt de participare asociat 6651
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Laura Filipas, Tel.0269803202, Email: [email protected], Fax: 0269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Licente de Software
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SNTGN Transgaz SA Medias
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Licente Database Server EE , Licente Applications Server EE, Licente de Human Resourses, Licente de Payroll
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30248200-1 - Licente de software (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
948, 140RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 46 Denumirea: Licente de Software
V.1) Data atribuirii contractului 7/25/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Gama Computers SA
Adresa postala: Str.St.L.Roth, nr.18, bl.8, ap28, Localitatea: Medias, Cod postal: -, Romania, Tel.0269/846076, Fax: 0269/846076
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 750000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 948140.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Perioada de depunere a ofertelor a fost stabilita in conformitate cu prevederile art.75 al.2 din OUG 34/2006 intrucat a fost publicat un anunt de intentie in SEAP nr. 1923/07.02.2007 si in Monitorul Oficial nr.65/15.02.2007.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleus, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: Str.I.C.Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810286, Fax: 0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN Transgaz SA Medias, Of.Juridic
Adresa postala: P-ta Constantin I Motas, nr.1, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Tel.0269/803090, Fax: 0269/842565
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2007 08:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer