Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Licente si suport tehnic aferente sistemului financiar Oracle, a sistemului xSell Warehouse, cat si pentru sistemul Ciclop


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.055.040 RON

Castigatorul Licitatiei: S & T ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 148077/28.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143862
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: GEORGETA MANOLE, Tel. +40 732671661, In atentia: SEF SERVICIU ACHIZITII - INT. 122726, 122773, Email: [email protected], Fax: +40 213192428, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Licente si suport tehnic aferente sistemului financiar Oracle, a sistemului xSell Warehouse, cat si pentru sistemul Ciclop
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea licentelor se va face la sediul Autoritatii Contractante, din Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de licente si suport tehnic aferente sistemului financiar Oracle, a sistemului xSell Warehouse, cat si pentru sistemul Ciclop
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48218000-9 - Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 055, 040RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SNTFC 162/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S228-396921din23.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Licente si suport tehnic aferente sistemului financiar Oracle, a sistemului xSell Warehouse, cat si
V.1) Data atribuirii contractului 27.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S & T ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, Nr. 4 - 8, America House - tronson est, Etaj 6 si 7, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011141, Romania, Tel. +40 212085800, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212085801, Adresa internet (URL): www.snt.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4055040.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4055040.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 60 zile de la termenul limita de depunere a candidaturii.Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date a achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma.Numarul de operatori economici preconizat este 3. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ.Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati la etapa de negociere.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Note: a. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita candidatilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.b.candidatul are obligatia de a comunica Autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a candidaturii.c.candidatul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a candidaturii se considera ca si-a retras candidatura, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.- Limba de redactare a candidaturii si a propunerii tehnice si financiare - Romana- Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.- In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 278 1*) din OUG numarul 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma aferenta. Prevederile art 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile si in cazul in care contestatarul renunta la contestatie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI
Adresa postala: B-DUL UNIRII, NR. 37, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 2140836000
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, ,Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 0213199528/122961
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 10:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer