Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Livrarea, instalarea si punerea in functiune ascensor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
147.429 RON

Castigatorul Licitatiei: DOLSAT CONSULT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133165/23.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu, 220, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Punct(e) de contact: Sorin Marius PALALAU, Tel. +40 0214340083, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0214340082, Adresa internet (URL): http: \\www.incas.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institut national de cercetare-dezvoltare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare-dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Livrarea, instalarea si punerea in functiune ascensor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ROMANIA, comuna MANECIU, sat PAMANTENI, judetul PRAHOVA
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrarea, instalarea si punerea in functiune ascensor pentru cladirea ?Centru de Excelenta pentru Ecotehnologii?, situata in localitatea Maneciu este necesara desfasurarii in conditii optime a activitatilor administrative si de cercetare-dezvoltare din cadrul I.N.C.A.S. Bucuresti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42416100-6 - Ascensoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
147, 429RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 51 Denumirea: Livrarea, instalarea si punerea in functiune ascensor
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOLSAT CONSULT S.R.L.
Adresa postala: Al. Valea lui Mihai nr 2, bl D2, sc 5, et 3, ap 48, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061756, Romania, Tel. 0724.892.180, Email: [email protected], Fax: 031.105.9408, Adresa internet (URL): www.dolsat.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 161000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 147429.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comeriala
Adresa postala: B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Email: [email protected], Fax: +40 0213187731, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu, nr.220, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Tel. +40 0214340083, Email: [email protected], Fax: +40 0214340082, Adresa internet (URL): www.incas.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2013 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer