Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LN1,2 -Intretinere si reparatii tip service pentru sistemul de monitorizare continua a emisiilor poluante din gazele arse la cos si analizoarele de detectia scaparilor de CH4 aferente Centralei cu Ciclu Combinat din CTE Vest


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.662 RON

Castigatorul Licitatiei: SERVICE IMPLEMENTARE PRODUCTIE S.A.
Anunt de atribuire numarul 146483/14.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141814
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 227, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ANCA IULIANA ORDEAN, Tel. +40 212751476, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212751406, Adresa internet (URL): www.elcen.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LN1, 2 -Intretinere si reparatii tip service pentrusistemul de monitorizare continua a emisiilor poluante din gazele arse la cos si analizoarele de detectia scaparilor de CH4aferente Centralei cu Ciclu Combinat din CTE Vest
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: CTE VEST, B-dulTimisoara nr.106
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LN1, 2 -Intretinere si reparatii tip service pentrusistemul de monitorizare continua a emisiilor poluante din gazele arse la cos si analizoarele de detectia scaparilor de CH4aferente Centralei cu Ciclu Combinat din CTE Vest - detalii in caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50410000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 662RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24429 Denumirea: LN1, 2 -Intretinere si reparatii tip service pentru sistemul de monitorizare emisii poluante
V.1) Data atribuirii contractului 07.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVICE IMPLEMENTARE PRODUCTIE S.A.
Adresa postala: str. Republicii nr. 66, jud. Hunedoara, Localitatea: Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Tel. +40 254540115/550568, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 254540115/550568, Adresa internet (URL): sip.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18831.83 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18090.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 4
Contract nr: 25131 Denumirea: LN1, 2 -Intretinere si reparatii tip service pentru sistemul de monitorizare emisii poluante
V.1) Data atribuirii contractului 13.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str.Laboratorului, Nr.31B, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100568, Romania, Tel. 0244517658, Email: [email protected], Fax: 0244518681
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17346.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9572.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti ? Sectia Comerciala
Adresa postala: Bdul Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDICELCEN
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Tel. +40 212751384, Fax: +40 212751405
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2013 11:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer