Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LN2 Cazan TGM 84 nr.2 CET Sud - Refacere zidarie refractara bloc nr.3 ecran lateral stanga si izolatii termice colector inferior bloc nr.3 ecran lateral stanga


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.379 RON

Castigatorul Licitatiei: IMPACT AC CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 118607/28.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 202 E, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ANCA IULIANA ORDEAN, Tel. 0214079973, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0213166574, Adresa internet (URL): www.elcen.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LN2 Cazan TGM 84 nr.2 CET Sud - Refacere zidarie refractara bloc nr.3 ecran lateral stanga si izolatii termice colector inferior bloc nr.3 ecran lateral stanga
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: CET Sud
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LN2 Cazan TGM 84 nr.2 CET Sud - Refacere zidarie refractara bloc nr.3 ecran lateral stanga si izolatii termice colector inferior bloc nr.3 ecran lateral stanga
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 379.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 496 Denumirea: LN2 Cazan TGM 84 nr.2 CET Sud - Refacere zidarie refractara
V.1) Data atribuirii contractului 11/15/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IMPACT AC CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Bdul Mircea Voda nr 40 bloc M11 sc 4 et 7 ap 129, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel. 0374007077, Email: [email protected], Fax: 0757710287, Adresa internet (URL): www.impactacconsulting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14392.55 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14379.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti ? Sectia Comerciala
Adresa postala: Bdul Unirii nr.37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021/4083600, Email: [email protected], Fax: 021/3132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic SE Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, etaj 3, camera 305, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Tel. 0212751386, Fax: 0212751405
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2011 07:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer