Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LN3 Instalatie dedurizare - Inlocuire colector median filtre Na-cationice (3buc) CET Progresu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
43.001 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSTRUCTII INGINERESTI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 12870/10.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 8000
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 202 E, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: GAVRILESCU SORINA, Tel.0214079973, Email: [email protected], Fax: 0213166574, Adresa internet (URL): www.elcen.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LN3 Instalatie dedurizare - Inlocuire colector median filtre Na-cationice (3buc) CET Progresu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: CET Progresu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmire proiect si executia de lucrari de inlocuire colector median filtre Na-cationice (3buc) la Instalatia dedurizare din CET Progresu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
43, 001.21RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 649/2007 Denumirea: LN3 Instalatie dedurizare - Inlocuire colector median filtre Na cationice CET Progresu
V.1) Data atribuirii contractului 8/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUCTII INGINERESTI S.R.L.
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.: 30 / 5, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540011, Romania, Tel.0265.262228, Email: [email protected], Fax: 0265.262228
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 53472.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43001.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.STAVROPOLEOS , NR.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Fax: 3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic SE Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, etaj 3, camera 305, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 77208, Romania, Tel.3168774, Fax: 3168761
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.08.2007 10:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer