Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - locuinte pentru tineri destinate inchirierii,judetul Constanta,Orasul Harsova,Strada Gropilor nr.20B


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
805.640 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C RICO S.R.L
Anunt de atribuire numarul 12046/01.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 23225
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Nationala pentru Locuinte
Adresa postala: Bd. Unirii, nr 61, Bl. F3, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030828, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Draica, Tel.3204460; 3206113, Email: [email protected], Fax: 3206110; 3202622
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
locuinte pentru tineri destinate inchirierii, judetul Constanta, Orasul Harsova, Strada Gropilor nr.20B
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: judetul Constanta, Orasul Harsova, Strada Gropilor nr.20B
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
constructii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211000-9 - Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
805, 639.75EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9118 Denumirea: Contract de executie lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 7/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C RICO S.R.L
Adresa postala: Strada Celulozei nr.11, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900155, Romania, Tel.0241/550070, Fax: 0241/550077
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 942526.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 805639.75 Moneda: EUR Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr.6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic, organizare si resurse umane din cadrul ANL
Adresa postala: B-dul Unirii nr.61, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030828, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2008 13:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer