Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Locuinte sociale 32 apartamente, S+P+3E Borsec, judetul Harghita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.373.088 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Milan Stupak IVS SRL
Anunt de atribuire numarul 37284/09.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 103435
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Borsec
Adresa postala:  Str.Carpati nr.6/A, Localitatea:  Borsec, Cod postal:  535300, Romania, Punct(e) de contact:  Jo;zsef Mik, Tel. 0266337001, Email:  [email protected], Fax:  0266337007, Adresa internet (URL):  www.primaria-borsec.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Locuinte sociale 32 apartamente, S+P+3E Borsec, judetul Harghita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Borsec, str.Toplitei fn.
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie si proiectare Bloc de locuinte sociale cu 32 apartamente, S+P+3E
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211341-1 - Lucrari de constructii de apartamente (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 373, 088RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21 Denumirea: Locuinte sociale 32 ap. Oras Borsec
V.1) Data atribuirii contractului 4/18/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Milan Stupak IVS SRL
Adresa postala:  com. Joseni, sat Joseni nr. 123, Localitatea:  Joseni, Cod postal:  537130, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4544000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4373088.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Harghita, Sectia Comerciala
Adresa postala:  str. Szasz Endre, nr. 6, Localitatea:  Miercurea Ciuc, Cod postal:  530132, Romania, Tel. 0266371616, Email:  [email protected], Fax:  0266310145
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Harghita, Sectia Comerciala
Adresa postala:  str. Szasz Endre, nr. 6, Localitatea:  Miercurea Ciuc, Cod postal:  530132, Romania, Tel. 0266371616, Email:  [email protected], Fax:  0266310145
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului oras Borsec
Adresa postala:  Str.Carpati nr.6/A, Localitatea:  Borsec, Cod postal:  535300, Romania, Tel. 0266337001, Email:  [email protected], Fax:  0266337007, Adresa internet (URL):  www.primaria-borsec.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2011 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer