Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Lopeti de zapada?-lot 1, ?Maturi nuiele? -lot 2, ?Maturi de plastic cu coada ?- lot 3


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
74.634 RON

Castigatorul Licitatiei: PLURIDET COMEXIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140093/08.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133675
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Politehnicii nr.1, camerele P19-20, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Dospinescu, Adriana Mita, Tel. +40 268410709, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 268410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Lopeti de zapada?-lot 1, ?Maturi nuiele? -lot 2, ?Maturi de plastic cu coada ?- lot 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala ?CREIR CF? Brasov, Depozitul Regional, str. Fundatura Harmanului, nr.3, Brasov, Livrarea produselor se va face prin grija furnizorului la destinatia finala pe cheltuiala sa.
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Lopeti de zapada-lot 1, Maturi nuiele-lot 2 siMaturi de plastic cu coada-lot3, descrierea detaliata a acestora fiind prezentata in 3caiete de sarciniatasate separat in SEAP in 3 fisiere distincte.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44511120-2 - Lopeti (Rev.2)
39224100-9-Maturi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
74, 634RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 839 Denumirea: Lopeti de zapada lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 14.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PLURIDET COMEXIM S.R.L.
Adresa postala: STR.ALEXANDRU LOCUSTEANU NR2 BL77A AP35, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 052082, Romania, Tel. 0214231262;0740.015.929;0733.672.616, Email: [email protected], Fax: 0214231262
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10614.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 841 Denumirea: Maturi de nuiele Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 14.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PLURIDET COMEXIM S.R.L.
Adresa postala: STR.ALEXANDRU LOCUSTEANU NR2 BL77A AP35, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 052082, Romania, Tel. 0214231262;0740.015.929;0733.672.616, Email: [email protected], Fax: 0214231262
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 843 Denumirea: Maturi de plastic Lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 14.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PLURIDET COMEXIM S.R.L.
Adresa postala: STR.ALEXANDRU LOCUSTEANU NR2 BL77A AP35, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 052082, Romania, Tel. 0214231262;0740.015.929;0733.672.616, Email: [email protected], Fax: 0214231262
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45120.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Brasov
Adresa postala: B-dul 15 Noiembrie nr.45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel. +40 268419615, Email: [email protected], Fax: +40 268418054, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei « CREIR CF »Brasov
Adresa postala: str.Politehnicii, nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel. +40 268474506, Fax: +40 268474506
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.02.2013 10:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer