Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lot 1 - ,,Recertificarea Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu standardele de referinta EN ISO 9001/2008 (SR ISO 9001/2008) din cadrul Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate Ocupationala al Societatii Co


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
86.978 RON

Castigatorul Licitatiei: Lloyd?s Register (Romania) SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 142147/26.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lot 1 - , ,Recertificarea Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu standardele de referinta EN ISO 9001/2008 (SR ISO 9001/2008) din cadrul Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate Ocupationala al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ?Sediu Executiv? cod CPV 79132000-8.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: S.C.E. OLTENIA S.A.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obtinerea recertificarii Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu standardele de referinta EN ISO 9001/2008 (SR ISO 9001/2008) din cadrul Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate Ocupationala al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ?Sediu Executiv, respectiv certificarea Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate Ocupationala al Sucursalei Electrocentrale Turceni, in conformitate cu standardele de referinta EN ISO 9001/2008 (SR ISO 9001/2008), EN ISO 14001/2004 (SR EN ISO 14001/2005), OHSAS 18001/2007 (SR OHSAS 18001/2008), in vederea implementarii unui sistem de management unitar, care sa fie compatibil cu sistemul general de management al organizatiei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79132000-8 - Servicii de certificare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
86, 977.52RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 484/CEO Denumirea: Lot 1 - , ,Recertificarea Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu standardele de ref
V.1) Data atribuirii contractului 08.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Lloyd?s Register (Romania) SRL
Adresa postala: Sos. Iancului, Nr. 31, Sector 2, 021716, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021716, Romania, Tel. +40 212106695, Fax: +40 212115381
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 86977.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer