Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lot 1 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Seaca Calimanesti, oras Calimanesti, jud. Valcea?; Lot 2 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Pompe Apa Vladesti, com. Vladesti, jud. Valcea?; Lot 3 -?Reparatie LEA JT PTA Sanatoriu Copii (MFA) Govora, com. Pausesti, Jud.


Anunt de participare (utilitati) numarul 101499/03.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Punct(e) de contact:  Craciunescu Melinda, Tel. 0251405002, Email:  [email protected], Fax:  0248/523363, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lot 1 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Seaca Calimanesti, oras Calimanesti, jud. Valcea?; Lot 2 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Pompe Apa Vladesti, com. Vladesti, jud. Valcea?;Lot 3 -?Reparatie LEA JT PTA Sanatoriu Copii (MFA) Govora, com. Pausesti, Jud. Valcea?;Lot 4 -?Reparatie LEA JT din PTA Condoiesti, com. Stefanesti, jud. Valcea?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Lot.1 ? Calimanesti, jud. Valcea;Lot.2 ? Vladesti, jud. Valcea;
Lot 3 ? Pausesti, jud. Valcea;
Lot 4 ? Stefanesti, jud. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Seaca Calimanesti, oras Calimanesti, jud. Valcea?;Lot 2 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Pompe Apa Vladesti, com. Vladesti, jud. Valcea?;Lot 3 -?Reparatie LEA JT PTA Sanatoriu Copii (MFA) Govora, com. Pausesti, Jud. Valcea?;Lot 4 -?Reparatie LEA JT din PTA Condoiesti, com. Stefanesti, jud. Valcea?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Seaca Calimanesti, oras Calimanesti, jud. Valcea?;Lot 2 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Pompe Apa Vladesti, com. Vladesti, jud. Valcea?;Lot 3 -?Reparatie LEA JT PTA Sanatoriu Copii (MFA) Govora, com. Pausesti, Jud. Valcea?;Lot 4 -?Reparatie LEA JT din PTA Condoiesti, com. Stefanesti, jud. Valcea?.
Valoarea estimata fara TVA: 103, 076.98RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
70 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare pentru lotul 1:800 lei; Garantia de participare pentru lotul 2:350 lei; Garantia de participare pentru lotul 3:400 lei; Garantia de participare pentru lotul 4:400 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Palta se va face din fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
prezentare: declaratie de eligibilitate, declaratie privind inexistenta starii de faliment, certificate constatatoare privind obligatiile de plata catre bugetul de stat si bugetul local, cazier judiciar al administratorului societatii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani pentru lotul 1: minim 65.000lei, pentru lotul 2: minim 29.000 lei, pentru lotul 3: minim 30.000 lei, pentru lotul 4:33.000 lei.
prezentarea bilantului contabil la 31.12.2008 vizat de Administratia Financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
incheierea si finalizarea in ultimii 5 ani a maxim 3 contracte ce au avut ca obiect executarea unor lucrari similare cu o valoare egala sau mai mare de : pentru lotul 1:20.000 lei, pentru lotul 2:9.000 lei, pentru lotul 3:9.000 lei; pentru lotul 4:10.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.06.2010 20:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.06.2010 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.06.2010 12:00
Locul: SC CEZ Distributie SA, str N Titulescu nr 187, Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL
Adresa postala:  str Brestei nr 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Tel. 0251415601
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str Stavropoleos nr 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  03084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ Distributie SA
Adresa postala:  str N Titulescu nr 187, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Tel. 0372523256, Fax:  0372523810
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2010 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer