Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lot 1 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Seaca Calimanesti, oras Calimanesti, jud. Valcea?; Lot 2 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Pompe Apa Vladesti, com. Vladesti, jud. Valcea?; Lot 3 -?Reparatie LEA JT PTA Sanatoriu Copii (MFA) Govora, com. Pausesti, Jud.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
78.100 RON

Castigatorul Licitatiei: VALORIS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 101499/26.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 90197
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Punct(e) de contact:  Craciunescu Melinda, Tel. 0251405002, Email:  [email protected], Fax:  0248/523363, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lot 1 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Seaca Calimanesti, oras Calimanesti, jud. Valcea?; Lot 2 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Pompe Apa Vladesti, com. Vladesti, jud. Valcea?;Lot 3 -?Reparatie LEA JT PTA Sanatoriu Copii (MFA) Govora, com. Pausesti, Jud. Valcea?;Lot 4 -?Reparatie LEA JT din PTA Condoiesti, com. Stefanesti, jud. Valcea?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Lot.1 ? Calimanesti, jud. Valcea;Lot.2 ? Vladesti, jud. Valcea;
Lot 3 ? Pausesti, jud. Valcea;
Lot 4 ? Stefanesti, jud. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Seaca Calimanesti, oras Calimanesti, jud. Valcea?;Lot 2 -?Reparatie LEA JT aferenta PTA Pompe Apa Vladesti, com. Vladesti, jud. Valcea?;Lot 3 -?Reparatie LEA JT PTA Sanatoriu Copii (MFA) Govora, com. Pausesti, Jud. Valcea?;Lot 4 -?Reparatie LEA JT din PTA Condoiesti, com. Stefanesti, jud. Valcea?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
78, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15674 Denumirea: Lot 1 - ?Reparatie LEA JT aferenta PTA Seaca Calimanesti, oras Calimanesti, jud. Valcea?;
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VALORIS S.R.L.
Adresa postala:  STR. STIRBEI VODA NR. 5, BLOC P1, DEMISOL, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240065, Romania, Tel. 0250732227, Email:  [email protected], Fax:  0250732227
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42719.13 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 15674 Denumirea: Lot 2 - ?Reparatie LEA JT aferenta PTA Pompe Apa Vladesti, com. Vladesti, jud. Valcea?;
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VALORIS S.R.L.
Adresa postala:  STR. STIRBEI VODA NR. 5, BLOC P1, DEMISOL, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240065, Romania, Tel. 0250732227, Email:  [email protected], Fax:  0250732227
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18891.85 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 15674 Denumirea: Lot 4 - ?Reparatie LEA JT din PTA Condoiesti, com. Stefanesti, jud. Valcea?.
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VALORIS S.R.L.
Adresa postala:  STR. STIRBEI VODA NR. 5, BLOC P1, DEMISOL, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240065, Romania, Tel. 0250732227, Email:  [email protected], Fax:  0250732227
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21466.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 15675 Denumirea: Lot 3 - ?Reparatie LEA JT PTA Sanatoriu Copii (MFA) Govora, com. Pausesti, Jud. Valcea?;
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.
Adresa postala:  sos. Stefan cel Mare, nr.1A, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011736, Romania, Tel. 021/306170, Email:  [email protected], Fax:  021/3065104
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL
Adresa postala:  str Brestei nr 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Tel. 0251415601
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str Stavropoleos nr 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  03084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ Distributie SA
Adresa postala:  str N Titulescu nr 187, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Tel. 0372523256, Fax:  0372523810
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2010 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer