Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LOT 1. Reparare intrerupatori tip IOC 6KV ?COD CPV 50532000-3 15 buc LOT 2. Reparare transformator S=40 MVA, U=24/6,3 KV;- COD CPV 50532200-5 1 buc


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
228.303 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMELECTRA SISTEM SRL
Anunt de atribuire numarul 148650/12.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144246
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LOT 1. Reparare intrerupatori tip IOC 6KV ?COD CPV 50532000-315 buc LOT 2. Reparare transformator S=40 MVA, U=24/6, 3 KV;
- COD CPV 50532200-51 buc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA-SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1. Reparare intrerupatori tip IOC 6KV ?COD CPV 50532000-315 bucLOT 2. Reparare transformator S=40 MVA, U=24/6, 3 KV;
- COD CPV 50532200-51 buc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)
50532200-5-Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
228, 303RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 42/ET Denumirea: LOT 2. Reparare transformatorS=40 MVA, U=24/6, 3 KV;
- COD CPV 50532200-5; 1buc
V.1) Data atribuirii contractului 11.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMELECTRA SISTEM SRL
Adresa postala: STR. BARIERA VALCII, NR. 180, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200717, Romania, Tel. 0251470622, Email: [email protected], Fax: 0251470622, Adresa internet (URL): www.romelectra.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 95000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 93408.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 41/ET Denumirea: LOT 1. Reparare intrerupatori tip IOC6KV ?COD CPV 50532000-3, = 15 buc
V.1) Data atribuirii contractului 10.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CELULE ELECTRICE S.A.
Adresa postala: Calea Craiovei, Nr.39, Localitatea: Bailesti, Cod postal: 205100, Romania, Tel. 0251/311390, Email: [email protected], Fax: 0251/311150, Adresa internet (URL): www.celuleelectrice.go.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 162600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 134895.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 74
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
VALOARE CONTRAT -99900 lei- procent de 74%
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
ALTE INFORMATIIToate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul. Odata cu oferta, operatorii economici vor prezenta o declaratie cu denumirea si datele de identificare ale ofertantului, conform modelului anexat, pe care autoritatea contractanta o va publica in SEAP, conf. OUG nr. 34/2006 art.69.2, alin.2, modificata de OUG nr.77/27.11.2012.Departajarea ofertelor clasate pe primul loc, cu preturi egale: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, preturi egale, atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scaz
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Electrocentrale Turceni ? Compartiment juridic
Adresa postala: localitatea Turceni, str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253334263, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 09:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer