Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lot.1 Proiectare si executie reabilitare si modernizare strazi in com.Gura-Raului,j.Sibiu;Lot2 Proiectare si executie lucrari amenajare si modernizare camin cultural com.Gura-Raului,j.Sibiu.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.802.283 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. EUROPAN PROD S.A.
Anunt de atribuire numarul 110387/25.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 112074
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Gura Riului
Adresa postala:  Loc. Gura Riului nr. 566, Localitatea:  Gura Riului, Cod postal:  577095, Romania, Punct(e) de contact:  com.Gura-Raului, Tel. 0269572001, In atentia:  Dutu Ioan, Email:  [email protected], Fax:  0269572101, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lot.1 Proiectare si executie reabilitare si modernizare strazi in com.Gura-Raului, j.Sibiu;Lot2 Proiectare si executie lucrariamenajare si modernizare camin cultural com.Gura-Raului, j.Sibiu.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: com.Gura Raului, j.Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de Lucrari: LOT 1: Proiectare si executie reabilitare si modernizare7.4 km strazi in com.Gura-Raului;Lot 2: Proiectare si executie lucrari de amenajare si modernizare a caminului cultural incom.Gura-Raului, j.Sibiu.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45212000-6-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive, culturale, de cazare si restaurante (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 802, 283RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
termen de realizare proiect-LOT 1 si LOT 2
20%
Descriere:
3.
durata de executie a lucrarilor LOT 1 si LOT 2
20%
Descriere:
4.
garantia acordata lucrarilor LOT 1 si LOT 2
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 3 din 24.09.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8 Denumirea: Proiectare tehnica si executie "Reabilitare si modernizare strazi in comuna Gura Riului, jud. Sibiu"
V.1) Data atribuirii contractului 3/16/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EUROPAN PROD S.A.
Adresa postala:  Str. Crinului, nr. 47, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110109, Romania, Tel. 0248223520, Fax:  0248223520
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8674750.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5849070.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 9 Denumirea: Proiectare tehnica si executie lucrari "Amenajare si modernizare camin cultural in comunaGura Riului
V.1) Data atribuirii contractului 3/16/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EUROPAN PROD S.A.
Adresa postala:  Str. Crinului, nr. 47, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110109, Romania, Tel. 0248223520, Fax:  0248223520
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1425850.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 953213.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de Finantare nerambursabila nr.C322010973400047 din 16.10.2010, incheiat intre APDRP(prin CRPDRP-Alba) si com.Gura-Raului, j.Sibiu.(PNDR-masura 322).
VI.2) Alte informatii
Doc.de atribuire(sect.I, Fisa de date-LOT1, 2);sect.2, Form.ptr.ofertanti-LOT1, 2;sect.III, doc.tehnica-LOT 1, 2 si Sect.IV, Contr.de lucr(model)-LOT1, 2 se obtin de pe site-ul: www.e-licitatie.ro, doc.anexa la Anuntul de participare prezent.Site-uri internet de unde se pot. obt.inf. privind: Legisl.fisc.: www.mfinante.ro;Leg.in dom.mediului: www.gnm.ro;Prot.muncii si cond.de munca: www.inspectum.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu - Sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul. Victoriei, nr. 11, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550024, Romania, Tel. 0269217724, Fax:  0269217702
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu
Adresa postala:  str. Telefoanelor, nr.1, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550160, Romania, Tel. 0269210503, Email:  [email protected], Fax:  0269211831
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretar al Primariei com.Gura-Raului
Adresa postala:  nr.566, Localitatea:  Gura-Raului, Cod postal:  577095, Romania, Tel. 0269572001, Email:  [email protected], Fax:  0269572101
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2011 10:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer