Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lotul 1: Linie completa proteomica; Lotul 2: Linie completa genomica deschisa si completa,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.803.398 RON

Castigatorul Licitatiei: Agilrom Scientific S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139720/23.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136570
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Emil Isac, nr. 13, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400023, Romania, Punct(e) de contact: Birou achizitii, Tel. +40 264597256 /2131, In atentia: Ing. Budai Ioan, Ec. Olimpia Butnar, Email: [email protected], Fax: +40 264430896, Adresa internet (URL): www.umfcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lotul 1: Linie completa proteomica; Lotul 2: Linie completa genomica deschisa si completa,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrul de Cercetari pentru Genomica Functionala, al Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu", str. Marinescu, nr. 23, Municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1: Linie completa proteomicaConfiguratia Liniei proteomice: Detector MS/MS, system demicro cromatografie de lichide UHPLCSoftware pentru analizarea proteinelor inclus in pachetul initial.Generator de azot compatibil cu sistemul MS/MS oferit.Reactivi pentru marcarea proteinelor, peptidelor si biomarkerilor suficienti pentru minim 500 de analizeLotul 2: Linie completa genomica deschisa si completa, cu aplicabilitate pentru studii genomice si transcriptomiceLinia genomicatrebuie sa cuprinda: 1.Scanermicroarray cu accesorii2.Aparat de Electroforeza pe chip, in sistem microfluidic, pentru analize deADN, ARN si proteine3.Soft de analiza, integrare si interpretare date biologice si chimice ? expresie genica, microARN, SNP, metabolomica, proteomica etcAplicatii: -Expresie genetica-Analiza de exoni ? prin all exon arrays-CGH Comparative Genomic Hybridization-CGH + SNP arrays ? analiza microarray CGH si SNP(identificare de polimorfisme de tip SNP single nucleotide polymorphisms) intr-un singur experiment, pe o singura lama microarray;
- CNV Copy Number Variation- Studii de metilare ADN- Studii microARN- Chromatin Immunoprecipitation (ChIP-on-chip)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38432200-4 - Cromatografe (Rev.2)
38434500-1-Analizoare biochimice (Rev.2)
51430000-5-Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 803, 398RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
37-2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S201-330627din18.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 28579 Denumirea: Linie completa genomica deschisa cu aplicabilitate pentru studii genomice si transcriptomice
V.1) Data atribuirii contractului 13.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Agilrom Scientific S.R.L.
Adresa postala: Sos. Pipera-Tunari, Nr. 1H, Complex Vile Class, Vila P09, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 021.269.12.77, Email: [email protected], Fax: 021.269.12.99, Adresa internet (URL): http: //www.agilrom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 808540.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 808540.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 8154 Denumirea: LINIE COMPLETA PROTEOMICA
V.1) Data atribuirii contractului 24.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTISEL RO SRL
Adresa postala: STR. BUDILA , NR.12 , ETAJ P , SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024095, Romania, Tel. +40 213001112, Email: [email protected], Fax: +40 213101118
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 994858.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret comisia va solicita clarficiari prin inetermediul facilitatilor SEAP , incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata cu depunerea ofertei
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea de Medicina si Farmacie ?Iuliu Hatieganu? - Oficiul juridic
Adresa postala: str. Emil Isac, nr. 13, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400023, Romania, Tel. +40 264597256-2133, Email: [email protected], Fax: +40 264430896
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2013 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer