Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LS- RETEHNOLOGIZARE , AMPLIFICARE SI TELECONTRIL STATIA MASINI GRELE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
42.200 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 89959/24.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  DIRECTIA PROCUREMENT, Tel. 021-2065073, In atentia:  CAMELIA NAGHI, Email:  [email protected]m, Fax:  021-3175980, Adresa internet (URL):  www.enel.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LS- RETEHNOLOGIZARE , AMPLIFICARE SI TELECONTRIL STATIA MASINI GRELE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
nivelare mecanica cu buldozer a ternului prin taierea damburilor si impingerii in goluri a pamantului;
-pregatirea platformei de pamant in vrderea asternerii stratului de balast prin nivelare si compactare cu ruloucompactor;asternerea unui strat de 20cm grosime de agregate cu cu autogrederul, verificarea profilului drumului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
42, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 400 Denumirea: LS RETEHNOLOGIZARE , AMPLIFICARE SI TELECONTROL STATIA MASINI GRELE
V.1) Data atribuirii contractului 8/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Adresa postala:  STR.CAINENI, NR.20, SECT.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0100, Romania, Tel. 021/2225059, Email:  [email protected], Fax:  021/2225059, Adresa internet (URL):  www.gep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42743.44 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021-319.51.80, Fax:  021-332.12.40
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- ServiciulAchizitii si Antreprize
Adresa postala:  Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, corp C , etaj 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021-206 50 73, Fax:  021-317 59 80
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2010 09:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer