Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrai pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 1 Todiresti Nord


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.216.609 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Dafora SA Sucursala Foraj
Anunt de atribuire numarul 3216/28.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 4635
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Unirii Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Licitatii, Tel.0269201940, In atentia: Bolchis Cecilia, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrai pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 1 Todiresti Nord
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sonda este amplasata in extravilanul localiatatii Todiresti, jud. Suceava.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrai pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 1 Todiresti Nord
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255500-4 - Lucrari de foraj si de explorare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 216, 608.91RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8 Denumirea: Forajul la sonda de explorare deschidere 1 Todiresti Nord
V.1) Data atribuirii contractului 5/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Dafora SA Sucursala Foraj
Adresa postala: str. Garii de Marfuri, nr. 17, Localitatea: Medias, Cod postal: 551023, Romania, Tel.0269841668, Fax: 0269841618
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2661000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4216608.91 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str. I.C. Bratianu, nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 550118, Romania, Tel.0258810289, Fax: 0258810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN Romgaz SA
Adresa postala: str. Unirii, nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Tel.0269201940, Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2007 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer