Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrare privind Sisteme de supraveghere video pentru Muzeul de Arta Constanta si Muzeul Dinu si Sevasta Vintila din Topalu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
71.076 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COMTEH SRL Constanta
Anunt de atribuire numarul 28234/25.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUZEUL DE ARTA CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS NR.82-84, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900669, Romania, Punct(e) de contact: LUCIA CALCIU, Tel.0241617012, Email: [email protected], Fax: 0241617012
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrare privind Sisteme de supraveghere video pentru Muzeul de Arta Constanta si Muzeul Dinu si Sevasta Vintila din Topalu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Muzeul de Arta Constanta siMuzeul Dinu si Sevasta Vintila din Topalu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrare privind Sisteme de supraveghere video pentru Muzeul de Arta Constanta si Muzeul Dinu si Sevasta Vintila din Topalu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
71, 076RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 621 Denumirea: SC COMTEH SRL Constanta
V.1) Data atribuirii contractului 11/19/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMTEH SRL Constanta
Adresa postala: Str. Muncel nr.35, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900534, Romania, Tel.0241/694747, Fax: 0241/694797
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 72940.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 71076.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 0241/310.46.42, Adresa internet (URL): cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Muzeul de Arta Constanta ,
Adresa postala: Bd.Tomis nr.82-84, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900669, Romania, Tel.0241/617.012, Email: [email protected], Fax: 0241/617.012
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.03.2008 14:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer