Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari - Canalizare menajera comuna Balesti, satele Ceauru si Balesti, jud. Gorj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.230.132 RON

Castigatorul Licitatiei: ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.
Anunt de atribuire numarul 79581/17.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 68614
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BALESTI (PRIMARIA COMUNEI BALESTI)(CONSILIUL LOCAL BALESTI)
Adresa postala: BALESTI, Localitatea: Balesti, Cod postal: 217045, Romania, Punct(e) de contact: ARISTICA PAICU, Tel.0253210890, Email: [email protected], Fax: 0253210890, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari - Canalizare menajera comuna Balesti, satele Ceauru si Balesti, jud. Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: satele Ceauru si Balesti, com. Balesti, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de canalizare menajera si statie de epurare a apelor uzate din satele Ceauru si Balesti, comuna Balesti, jud. Gorj
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232440-8 - Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 230, 132RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
L4 / 2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8056 Denumirea: CONTRACT LUCRARI - CANALIZARE MENAJERA, COM. BALESTI, SATELE CEAURU SI BALESTI, JUD. GORJ
V.1) Data atribuirii contractului 7/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.
Adresa postala: str. Aleea Electrolizei nr. 1, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430392, Romania, Tel.0262212862, Email: [email protected], Fax: 0262215015, Adresa internet (URL): www.amisa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2973510.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2230132.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contract finantat prin Programul de Dezvoltare a Infrastructurii Rurale instituit prin OG7/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Bd. Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418568, Email: [email protected], Fax: 0251415600, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL LOCAL BALESTI
Adresa postala: sat Balesti, com. Balesti, jud. Gorj, Localitatea: Balesti, Cod postal: 217045, Romania, Tel.0253210890, Email: [email protected], Fax: 0253210890
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2009 11:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer