Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI - CONSTRUIRE POD PESTE RAUL AMARADIA, SAT MIEREA, COM. CRUSET, JUDETUL GORJ


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.875.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GRUP PRIMACONS SRL
Anunt de atribuire numarul 79739/24.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 67272
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Cruset (Consiliul Local Cruset)
Adresa postala: Com. Cruset, Jud. Gorj, Localitatea: Cruset, Cod postal: 217175, Romania, Punct(e) de contact: Viorel Dragusin, Tel.0253/283101, Email: [email protected], Fax: 0253/283101
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI - CONSTRUIRE POD PESTE RAUL AMARADIA, SAT MIEREA, COM. CRUSET, JUDETUL GORJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: sat Mierea, com. Cruset, com. Cruset, jud. Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari - CONSTRUIRE POD PESTE RAUL AMARADIA, SAT MIEREA, COM. CRUSET, JUDETUL GORJ
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221111-3 - Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 875, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
L 3 / 2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2585/10.08.2009 Denumirea: Construire pod peste raul Amaradia, sat Mierea, comuna Cruset, judetul Gorj
V.1) Data atribuirii contractului 8/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GRUP PRIMACONS SRL
Adresa postala: strada Pitesti, nr. 231, Slatina, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230048, Romania, Tel.0249/411100, Fax: 0249/432456
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1875000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata pe data de 23.06.2009, orele 10.00 Intrucat proiectul tehnic si caietul de sarcini au fost puse la dispozitie de catre proiectant doar pe suport de hartie, documentatia de atribuire va fi ridicata gratuit de catre ofertanti de la sediul autoritatii contractante pe suport de hartie. Documentatia de atribuire va fi ridicata in baza unei cereri scrise.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Bd. Nicolae Titulescu, nr. 4 Cod postal: 200188 , Romania , Tel., Email: , Fax: , Adresa internet (URL): , Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418568, Email: [email protected], Fax: 0251415600, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Cruset
Adresa postala: sat Cruset, com. Cruset, jud. Gorj, Localitatea: Cruset, Cod postal: 217175, Romania, Tel.0253/283101, Email: [email protected], Fax: 0253/283101
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2009 14:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer