Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari aferente obiectivului - Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele ? Prislop ? Ic Ponor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
16.024.871 RON

Castigatorul Licitatiei: MBS GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 115468/22.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala:  Calea Dorobantilor nr.106, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400609, Romania, Punct(e) de contact:  ALIN TISE, Tel. 0372-640000, Email:  [email protected], Fax:  0372-640070, Adresa internet (URL):  www.cjcluj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrariaferente obiectivului - Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele ? Prislop ? Ic Ponor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Rachitele ? Prislop ? Ic PonorRachitele-Prislop - Ic PonorDJ 108 C km 61+830-78+400; DJ 763 km 35+130-39+060JUD CLUJ
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari aferente obiectivului - Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele ? Prislop ? Ic Ponor «Cod SMIS 1114», - aferente dispozitiei de santier nr 24/01.07.2011, conform anexelor Dispozitieiprivind urmatoarele categorii de lucrari : lucrari de drumuri, lucrari de scurgerea apelor, lucrari de sprijinire, lucrari de podete , amenajari de teren
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16, 024, 870.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10623/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act aditional nr.4/11995 Denumirea: Act aditional nr.4/11995/12.08.2011 la Acordul contractual nr.25/01.07.2009
V.1) Data atribuirii contractului 8/12/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MBS GROUP S.R.L.
Adresa postala:  Str. LOTUS nr. 12, bl. C1, sc A, etj. 2, ap. 5, Localitatea:  Turda, Cod postal:  401053, Romania, Tel. 0264/432.744, Email:  [email protected], Fax:  0264/432.744
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16522728.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16024870.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Regional Axa prioritara 2 Domeniul de interventie 2.1.Finantarea prin Fonduri Structurale: Fondul European De Dezvoltare Regionala85, 0%, bugetul central de stat 13%, buget propriu 2%. Costurile neeligibile vor fi acoperite de catre Autoritatea Contractanta
VI.2) Alte informatii
Act aditional la Acordul contractual nr.25/01.07.2009 atribuit prin licitatie deschisa; Anunt de participare numarul 70625/08.01.2009, Anunt de atribuire numarul 64569/10.07.2009
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Cluj
Adresa postala:  Calea Dorobantilor nr.2-4, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400117, Romania, Tel. 0264-596110; 0264-596111, Email:  [email protected], Fax:  0264-504366, Adresa internet (URL):  www.tribunalulcluj.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean ClujServiciul Juridic
Adresa postala:  Calea Dorobantilor nr.106, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400609, Romania, Tel. 0372-640060, Email:  [email protected], Fax:  0372-640060, Adresa internet (URL):  www.cjcluj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2011 16:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer