Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI EXECUTIE OBIECTIV INVESTITII - CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI AMENAJARE SERA BLOC DE CERCETARE AUTOMATIZATA PENTRU STUDIUL PRODUSELOR AGROALIMENTARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.987.935 RON

Castigatorul Licitatiei: EURO CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141034/25.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135872
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Adresa postala: Bd. Marasti 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213182564, In atentia: ing. Oana Gras, Email: [email protected], Fax: +40 213180296, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARIEXECUTIE OBIECTIV INVESTITII - CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI AMENAJARE SERA BLOC DE CERCETARE AUTOMATIZATA PENTRU STUDIUL PRODUSELOR AGROALIMENTARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: B-dul Marasti nr. 59, Sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARIEXECUTIE OBIECTIV INVESTITII - CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI AMENAJARE SERA BLOC DE CERCETARE AUTOMATIZATA PENTRU STUDIUL PRODUSELOR AGROALIMENTARELucrarile obiectivului de investitie ?Consolidare, modernizare si amenajare ? Sera bloc de cercetare automatizata pentru studiul produselor agroalimentare? constau in lucrari de construire a unei sere bloc de cercetare complet automatizata pentru studiul produselor agroalimentare, amplasata partial pe o structura consolidata si partial pe structura noua.Se solicita construirea unei sere cu un regim de inal?ime S par?ial+Parter, hmax=+6.00 m, avand o suprafa?a desfa?urata de 3314.00 mp.Structura de rezisten?a este alcatuita din funda?ii continue din beton armat ?i suprastructura din metal. Acoperi? va fi realizat din sticla, sus?inuta de structura proprie de aluminiu ?i ferme metalice.Finisaje- pardoselile: vor fi din beton sclivisit ?i pamant natural.- tamplaria: este din aluminiu.- compartimentarile interioare vor fi pentru toalete ?i vestiare din panouri sandwich ?i gips carton iar pentrucompartimentele serei vor fi din sticla cu structura proprie.Lucrarile de instala?ii cuprind: 1. Instala?ii termice care constau in producerea agentului termic intr-o centrala termica pe gaze ?i distribu?ia agentului termic.2. Instala?ii de ventila?ii care asigura microclimatul impus ?i care comanda atat deschiderea sau inchiderea ferestrelor cat ?i perdelele de umbrire de pe acoperi?.3. Instala?iile sanitare constau in asigurarea cu apa potabila ?i evacuare ape menajere de la grupurile sanitare si asigurarea apei pentru iriga?ii si umidificare la parametri prestabili?i ?i controla?i de calculator prin softul pus la dispozi?ie de antreprenorul general al lucrarii.4. Instala?ii electrice care cuprind atat alimentarea cu energie electrica de for?a a consumatorilor mari alimentarea iluminatului general ?i iluminatului special, ?i alimentarea prizelor, inclusiv lucrari de curen?i slabi (cabluri transmitere date intre unitatea centrala si echipamentele periferice).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 987, 935.45RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S239-393881din12.12.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S195-320568din10.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1-LD Denumirea: Lucrari executie obiectiv investitii - consolidare, modernizare si amenajare Sera Bloc d
V.1) Data atribuirii contractului 28.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURO CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: P-TA WALTER MARACINEANU, NR.1-3, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010155, Romania, Tel. +40 0213131764, Email: [email protected], Fax: +40 0213131769
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9987935.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 0
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
0.17 % din valoarea contractului reprezentand Lucrari instalatii utilizare gaze naturale.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program POS CCE AXA II, Opera?iunea 2.2.1., contract nr. 246/2010 ID_931, cod SMIS 14051 Proiectul POSC CE ?Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare HORTINVEST?
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale la procedura de atribuire offline cu etapa finala de licitatie electronica autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al U.S.A.M.V. Bucure?ti
Adresa postala: B-dul. Marasti, nr.59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Tel. +40 213182564, Fax: +40 213180296, Adresa internet (URL): www.usamvb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.04.2013 09:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer