Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI ADITIONALE LA CONTRACTUL NR. 27/29.10.2007


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
105.311 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DECOR LUX SRL
Anunt de atribuire numarul 19735/20.12.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SABAOANI (CONSILIUL LOCAL)
Adresa postala: str. Orizontului nr. 56, sat Sabaoani, comuna Sabaoani, jud. Neamt, Localitatea: Sabaoani, Cod postal: 617400, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIU MACINCA, Tel.0233735009, Email: [email protected], Fax: 0233735183, Adresa internet (URL): www. primariasabaoani.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI ADITIONALELA CONTRACTUL NR. 27/29.10.2007
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA SABAOANI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
INLOCUIRE TAMPLARIE DIN LEMN CU TAMPLARIE pvc CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45421100-5 - Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
105, 310.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 37 Denumirea: lucrari aditionale la contractul nr. 27/29.10.2007
V.1) Data atribuirii contractului 12/17/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DECOR LUX SRL
Adresa postala: STR. GENERAL DASCALESCU NR. 209, Localitatea: PIATRA NEAMT, Cod postal: 610252, Romania, Tel.0233/229394, Fax: 0233/229394
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 105310.77 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 105310.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Curtea de Apel Bacau, str. Stefan cel Mare nr. 4
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: str. Orizontului nr. 56, sat Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul Neamt, Localitatea: Sabaoani, Cod postal: 617400, Romania, Tel.0233735009, Email: [email protected], Fax: 0233735183
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2007 09:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer