Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari aferente notelor de comanda in cadrul investitiei ?Crearea de spatii publice urbane in municipiul Piatra Neamt, prin construirea unui pod si a unei arii de parcari, in zona intersectiei Piata Stefan cel Mare, str. Orhei, bdul. Dacia si amenajare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
769.868 RON

Castigatorul Licitatiei: Societatea de Constructii, Instalatii si Montaj (S.C. I.M.) S.A.
Anunt de atribuire numarul 126963/26.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: RO-610101, Romania, Punct(e) de contact: Neculai Munteanu, Tel. +40 233218991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 233215374, Adresa internet (URL): http: //www.primariapn.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari aferente notelor de comanda in cadrul investitiei?Crearea de spatii publice urbane in municipiul Piatra Neamt, prin construireaunui pod si a unei arii de parcari, in zona intersectiei Piata Stefan cel Mare, str. Orhei, bdul. Dacia si amenajarea complexa a paraului Cuejdiu?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Piatra Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se impune executarea urmatoarelor lucrari, conform notelor de comanda si a urmatoarelor dispozi?iide ?antier : ? Dispozitia de Santier nr. 2/25.02.2012 intocmita de proiectant prin care dispuneprin nota de comanda executarea unorlucrari pe strada Orhei (? devizul AC1708 ?) deprotejarea cablurilor electrice pe o distanta de 253 mlprin executarea unor camine cu inaltime variabila in functie de cota carosabilului;? Dispozitia de Santier nr. 3/25.02.2012 intocmita de proiectant prin care dispune executarea unor lucrari de sapaturamecanizata a ?enalului de deviere a apelor paraului Cuiejdiu ( aproximativ 400 ml pe malul dinspre strada Orheisi 400 ml pe malul dinspre bdul. Dacia)si renuntarea la unele lucraridin cadrul obiectului Organizare de santier ( retele apa si retele de canalizare ) care nu mai sunt necesare a se executa dar care nu afecteaza realizarea investitiei , Notele de comanda si Notele de renuntare aferente dispozitiei ;? Dispozitia de Santier nr. 4/25.02.2012 intocmita de proiectant prin care dispune executarea unor lucrari de necesare a se executa pentru asigurarea stabilitatii lucrarilor in zona Platformei 1si Notele de comanda aferente dispozitiei.? Dispozitia de Santier nr. 5/25.02.2012 intocmita de proiectant prin care dispune executarea unor lucrari de necesare a se executa pentru asigurarea stabilitatii lucrarilorin zonade realizare a radierului Racord Aval si Notele de comanda aferente dispozitiei de santier nr. 5/2012.? Dispozitia de Santier nr. 6/25.02.2012 intocmita de proiectant prin care se dispune suplimentarea numarului de grinzi prefabricate tip GP42-10 cu un numar de 8 bucati la platforma 1 si 20 de bucati la platforma 2 precum si un numar de 12 placi de racordare pentru accesul la Platforma nr.2 si Notele de comanda aferente dispozitiei de santier nr. 6/2012.? Dispozitia de Santier nr. 7/25.02.2012 intocmita de proiectant prin care dispune REDUCEREA numarului de stalpi necesari pentru relocarea retelei de troleibuz precum si incadrarea corespunzatoarea tonajului acestora in articole de deviz, Notele de comanda si Notele de renuntare aferente dispozitiei de santier nr. 7/2012.? Dispozitia de Santier nr. 9 /25.02.2012 intocmita de proiectant prin care dispunelucrari care nu se mai efectueaza dar carenu afecteaza executia proiectului, rezultate ca diferenta dintre cantitatile fizic masurate pe terendupa executarea unor lucrarisi cele din cadrul proiectului tehnic , si Notele de renuntare aferente dispozitiei de santier nr. 9/2012.Aceste lucrari pot fi executate numai de constructorul ini?ial deoarece lucrarile dejà executate ?i lucrarile ce urmeaza a fi executate nu pot fi separate, datorita tehnologiei de execu?ie impuse ?i pentru realizarea in final a unei execu?ii unitare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45246000-3-Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
45262311-4-Lucrari de structura de baza din beton (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
769, 867.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22.999 Denumirea: Lucrari aferente notelor de comanda in cadrul investitiei?Crearea de spatii publice urbane in muni
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Societatea de Constructii, Instalatii si Montaj (S.C. I.M.) S.A.
Adresa postala: str. Viforului, nr. 4, ,Localitatea: Constanta, Cod postal: 900124, Romania, Tel. +40 241582000, Fax: +40 241584678
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 769867.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 769867.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru procedura initiala de licitatia publica deschisa s-a publicat anuntul de participare : ¦ in SEAP sub nr. 111878/25.11.2010;¦ in JOUE sub nr. 2010/S230-351463 din 26.11.2010Contract de lucrari nr. 7.203 / 1004 / 22.02.2011 cu Asocierea : S.C.I.M.S.A. ? S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L. ? S.C. IFCO S.A. Valoarea ini?iala a contractului nr. 7.203/22.02.2011 este de 28.211.612 lei fara TVA, la care se adauga TVA 6.770.786, 88 lei.S-a publicat anun?ul de atribuire nr. 103.167/04.03.2011Acte adi?ionale :1.Act aditional nr. 30.352 / 04.08.2011, prin care valoarea contractului s-a modificat prin introducerea corec?iei ITM , de la valoarea de 28.211.612 la valoarea de 28.204.588, 37 lei fara TVA.2.Act aditional nr. 30.353 / 04.08.2012 , prin care s-a modificat tehnologia de executie a casetei podului si platformelor din constructie monolita in executie cu piloti forati si grinzi prefabricate;3.Act aditional nr. 35.050 / 12.09.2012, prin care valoarea contractului se diminueaza, conform prevederilorOrdinului nr. 1568/2002 , astfel incat pretul convenit pentru indeplinirea contractului, se diminueaza de la 28.204.588, 37 lei fara TVA la 28.172.700, 92 lei fara TVA;4.Act aditional nr. 43.332 / 17.11.2011, prin care au intervenit urmatoarele modificari : ? eliminarea conditiei ca valoarea minima a unui certificat de plata sa fie de 5% din valoarea fara TVA a contractului de lucrari.Valoarea contractului se diminueaza de la 28.172.700, 92 lei fara TVA la 28.029.636, 14 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt
Adresa postala: B-ul Republicii, nr. 16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233235655, Email: [email protected], Fax: +40 233235655
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Neamt
Adresa postala: B-ul Republicii, nr. 16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233235655, Email: [email protected], Fax: +40 233235655
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sunt aplicabile prevederile din Codul de Procedura Civila - art. 286 din OUG nr.34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Piatra Neamt
Adresa postala: str. Stefan cel Mare , nr. 6 - 8, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610101, Romania, Tel. +40 233218991, Email: [email protected], Fax: +40 233215374
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2012 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer