Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari aferente notelor de comanda in cadrul investitiei ?Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domneasca din Municipiul Piatra Neamt, prin amenajari urbanistice, amenajari ale circulatiei pietonale si carosabile ? Pasaj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.156.087 RON

Castigatorul Licitatiei: Societratea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.
Anunt de atribuire numarul 124648/18.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: RO-610101, Romania, Punct(e) de contact: Neculai Munteanu, Tel. +40 233218991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 233215374, Adresa internet (URL): http: //www.primariapn.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari aferente notelor de comanda in cadrul investitiei ?Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domneasca din Municipiul Piatra Neamt, prin amenajari urbanistice, amenajari ale circulatiei pietonale si carosabile ? Pasaj auto subteran , parcaje subterane?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Piatra Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se impune executarea urmatoarelor lucrari, conform urmatoarelor dispozitii de santier : - Dispozitia de santier nr. 1 / 2012 prin care se dispune reproiectarea pilotilor forati si elementelor prefabricate din beton armat montate la fata pilotilor, pentru sprijinirea malurilor pasajului dinspre Primarie si Muzeul Cucuteni ; Valoarea Notelor de Comanda= 973.951, 90 Ron+TVA, din care: NC1: forare coloane Ø600=768.929, 40 Ron+TVA; NC2: tronson zid de sprijin executat cu elem.prefabricate= 41.514, 23 Ron+TVA; NC3: executare grinzi perimetrale si pereti monoliti=163.508, 27 Ron+TVA.- Dispozitiile de santier 1/02.08.2011, 2/18.08.2011, 5/21.10.2011, 6/22.10.2011, pentru adaptari ale proiectului de utilita?i corelate cu situa?ia din teren; Valoarea Notelor de Comanda = 182.134, 77 Ron +TVA, din care : NC4 : Demontare/remontare teava PEHD 280 in valoare de 12.123, 09 Ron +TVA; NC5: Inlocuire tv.PAFSIN 500 cu tv. PEHD 560 in valoare de 131.287, 82 Ron +TVA ; NC6: Lucrari suplimentare de terasamente devieri retele apa ca urmare a modificarii proiectului in valoare de 31.631, 79 Ron+TVA;NC7: lucrari suplimentare deviere colector principal canalizare pluviala in valoare de 7.092, 07 Ron+TVA.Aceste lucrari pot fi executate numai de constructorul initial deoarece lucrarile dejà executate si lucrarile ce urmeaza a fi executate nu pot fi separate, datorita tehnologiei de executie impuse si pentru realizarea in final a unei executii unitare.Prin executia lucrarilor aferente dispozitiilor de santier mentionate anterior, nu se modifica valoarea contractului, ele urmand a fi decontate din compensari cu Notele de Renuntare aferente.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45112450-4-Lucrari de excavare in siturile arheologice (Rev.2)
45223310-2-Lucrari de constructii de parcari subterane (Rev.2)
45262311-4-Lucrari de structura de baza din beton (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 156, 086.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16.436 Denumirea: Act aditional nr. 16.436 / 16.05.2012la contractul nr. 18.517/03.05.2011
V.1) Data atribuirii contractului 16.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Societratea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.
Adresa postala: str. Opanez, nr. 3A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023772, Romania, Tel. +40 212106025, Email: [email protected], Fax: +40 212102070
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1156086.54 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1156086.54 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): -in baza contractului de finantare cu AM POR 2007 ? 2013 pentru proiectul din cadrul Axei prioritare 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbanaSub-domeniul: Centre urbane
VI.2) Alte informatii
Scurt istoric al procedurii initiale : Pentru procedura initiala de licitatia publica deschisa s-a publicat anuntul de participare : ¦in SEAP sub nr. 115.721/22.02.2011;¦in JOUE sub nr. 2011/S 37-060240din 23.02.2011Procedura s-a finalizat prin incheierea contractului de lucrari nr. 18.517/03.052011 cu Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.Valoarea initiala a contractului nr. 18.517/03.05.2011 , modificata prin actul aditional nr. 31.933/16.08.2011este de 23.829.901 lei fara TVA. S-a publicat anuntul de atribuire nr. 107.080/11.05.2011.De asemenea, s-au incheiat: actele aditionale nr. 570/09.01.2012 , 3.564/27.01.2012 ?i 10.444 / 03.04.2012. Prin actul aditional nr. 10.678/29.03.2012 s-au completat si modificat actele aditionale nr. 570/09.01.2012, 3.564/27.01.2012 ?i 10.444 / 27.03.2012
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt
Adresa postala: B-ul Republicii, nr. 16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233235655, Email: [email protected], Fax: +40 233235655
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Neamt
Adresa postala: B-ul Republicii, nr. 16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233235655, Email: [email protected], Fax: +40 233235655
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Piatra Neamt
Adresa postala: str. Stefan cel Mare , nr. 6 - 8 , ,Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610101, Romania, Tel. +40 233218991, Email: [email protected], Fax: +40 233215374
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2012 08:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer