Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari avand ca obiect executia obiectivului de investitii "Camin pentru persoane varstnice in Municipiul Radauti, judetul Suceava"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.410.116 RON

Castigatorul Licitatiei: IOSIMAR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 130394/27.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119738
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Radauti
Adresa postala: str Piata Unirii nr. 2- 4, Localitatea: Radauti, Cod postal: 7254000, Romania, Punct(e) de contact: Aurel Olarean, Tel. 0230 56 11 40, In atentia: Mitric Elena-Livia, Email: [email protected], Fax: 0230 56 47 03, Adresa internet (URL): www.primariaradauti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari avand ca obiect executia obiectivului de investitii "Camin pentru persoane varstnice in Municipiul Radauti, judetul Suceava"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str. Francei din municipiul Radauti, judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari avand ca obiect executia obiectivului de investitii "Camin pentru persoane varstnice in Municipiul Radauti, judetul Suceava"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215212-6 - Lucrari de constructii de aziluri de batrani (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 410, 115.89RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 13508 din 08.09.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18871 Denumirea: Contract de lucrari privind executia "Camin pentru persoane varstnice in mun. Radauti"
V.1) Data atribuirii contractului 13.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IOSIMAR S.R.L.
Adresa postala: Com. Marginea, Nr. 703, Localitatea: Marginea, Cod postal: 727345, Romania, Tel. 0230 416221, Email: [email protected], Fax: 0230 416221
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1634220.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1410115.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 30615.44
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Lucrari privind instalatii termice la centrala termica (1.862, 92 lei) si lucrari privind instalatii electrice interioare si de paratrasnet (28.752, 52 lei)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Constatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava, organism competent pentru caile de atac
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr.62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel. 0230-216321, Email: [email protected], Fax: 0230-524022
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciu de administratie publica locala
Adresa postala: Str. Piata Unirii nr. 2-4, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania, Tel. 0230-561140, Email: [email protected], Fax: 0230564703, Adresa internet (URL): www.primariaradauti.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2011 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer