Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari care nu au fost cuprinse in Contractul de executie cu nr. 240081 din 02.08.2012 pentru "Retea de statii self-service de biciclete, piste si trasee pentru biciclisti"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
190.000 RON

Castigatorul Licitatiei: VIACOR ENGINEERING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139943/11.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: adrian raulea, lucia lupea, Tel. +40 264592588, In atentia: adrian raulea, lucia lupea, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari care nu au fost cuprinse in Contractul de executie cu nr. 240081 din 02.08.2012 pentru "Retea de statii self-service de biciclete, piste si trasee pentru biciclisti"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Cluj Napoca, Comuna Apahida si Floresti
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari care nu au fost cuprinse in Contractul de executie cu nr. 240081 din 02.08.2012 pentru "Retea de statii self-service de biciclete, piste si trasee pentru biciclisti"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233162-2 - Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
190, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 293878 Denumirea: Lucrari care nu au fost cuprinse in Contractul de executie cu nr. 240081 din 02.08.2012
V.1) Data atribuirii contractului 11.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIACOR ENGINEERING S.R.L.
Adresa postala: str. Matei Basarab nr. 104, bl.72, sc. C, ap. 70, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030678, Romania, Tel. +40 758109314, Email: [email protected], Fax: +40 372877226
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 222828.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 190000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2013 13:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer