Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari constructie pentru realizarea teren de golf si centru sportiv Butterfly


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
61.461.512 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNODOMUS S.A.
Anunt de atribuire numarul 112934/30.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 106546
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC BELLAVISTA GOLF VILLAS & RESORT SRL
Adresa postala:  STR.Zugrav Nedelcu nr. 12, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300174, Romania, Punct(e) de contact:  EMILIA PRUNEA, Tel. 0040256433166, Email:  [email protected], Fax:  0040256434348, Adresa internet (URL):  www.butterflypark.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
Altele: activitati ale bazelor sportive
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari constructie pentru realizarea teren de golf si centru sportiv Butterfly
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Fantanele, jud Arad, Romania
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de contructie pentru realizarea urmatoarelor obiective: - teren de golf cu 18 gauri cu o Club House de aproximativ 5.000 m2, alee de acces cu portar, terenuri de tenis cu vestiare, zona de intretinere cu depozite si birouri.- centru sportiv cu piscina, terenuri de tenis si vestiare, parcari si circulatie interna- zona verde de legatura intre echipamentele de golf si centrul sportiv etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
45212000-6-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive, culturale, de cazare si restaurante (Rev.2)
45236100-1-Lucrari de nivelare pentru diverse activitati sportive (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
61, 461, 513RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere:
2.
Propunerea pentru organizarea si desfasurarea lucrarilor
34%
Descriere:
3.
Programul de calitate pentru executarea lucrarii
18%
Descriere:
4.
Programul de intretinere a terenului de golf
13%
Descriere:
5.
Perioada de garantie
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S236-360040din04.12.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S245-374184din17.12.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 56/11.04.2011 Denumirea: contract Lucrari constructie pentru realizarea teren de golf si centru sportiv Butterfly Park
V.1) Data atribuirii contractului 2/28/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNODOMUS S.A.
Adresa postala:  Str.Petru Rares Nr.28, Localitatea:  Arad, Cod postal:  310206, Romania, Tel. 0257276775, Email:  [email protected], Fax:  0257276445, Adresa internet (URL):  www.tehnodomus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 61888971.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 61461513.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional, axa prioritara 5 ? ?Dezvoltarea durabila si promovarea turismului?, Domeniul Major de Interventie5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL ARAD, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Bd. V. Milea nr. 2-4, Localitatea:  Arad, Cod postal:  310131, Romania, Tel. +40257250114, Email:  [email protected], Fax:  +40257251700, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL ARAD, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Bd. V. Milea nr. 2-4, Localitatea:  Arad, Cod postal:  310131, Romania, Tel. +40257250114, Email:  [email protected], Fax:  +40257251700, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=108
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier juridic al autoritatii contractante
Adresa postala:  Str.Zugrav Nedelcu nr.12, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300174, Romania, Tel. 0040 256 433 166, Email:  [email protected], Fax:  0040 256 434 348
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.04.2011 18:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer