Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari constructii pentru finalizarea Centrului de vizitare al Parcului National Piatra Craiului si construirea Punctului de informare din masivul Piatra Craiului, Zona Curmatura, 1400 m altitudine, CPV 45000000-7 Lucrari de constructii si 09330000-1 Pan


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.454.549 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL INSTAL DESIGN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142155/26.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139504
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.N.P. ROMSILVAADMINISTRATIAPARCULUINATIONALPIATRACRAIULUIRA
Adresa postala: Str. Toplita, Nr.150, Localitatea: Zarnesti, Cod postal: 505800, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Ciurea, Tel. +40 0268223165, Email: [email protected], Fax: +40 0268223008, Adresa internet (URL): www.pcrai.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari constructii pentru finalizarea Centrului de vizitare al Parcului National Piatra Craiului si construirea Punctului de informare din masivul Piatra Craiului, Zona Curmatura, 1400 m altitudine, CPV 45000000-7 Lucrari de constructii si 09330000-1 Panouri solare in cadrul proiectului ?Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii Parcului National Piatra Craiului prin constientizare, informare, vizitare si monitorizare?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Centrul de vizitare al Parcului National Piatra Craiului, Str. Toplita nr. 150, Zarnesti Masivul Piatra Craiului, Zona Curmatura, 1400 m altitudine
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari constructii pentru finalizarea Centrului de vizitare al Parcului National Piatra Craiului si construirea Punctului de informare din masivul Piatra Craiului, Zona Curmatura, 1400 m altitudine, CPV 45000000-7 Lucrari de constructii si 09330000-1 Panouri solare in cadrul proiectului ?Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii Parcului National Piatra Craiului prin constientizare, informare, vizitare si monitorizare?. Din valoarea estimata a contrcatului, suma de 198256, 64 lei (10%) reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
09331000-8-Panouri solare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 454, 549.38RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 46 Denumirea: Lucrari constructii pentru finalizarea Centrului de vizitare al Parcului National Piatra Craiului; c
V.1) Data atribuirii contractului 22.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL INSTAL DESIGN S.R.L.
Adresa postala: B-DUL SATURN, NR.50, SC.E, AP.23, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500397, Romania, Tel. +40 268543511, Email: [email protected], Fax: +40 268543511
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2589271.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1454549.38 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program ?POS MEDIU? Axa 4Titlu proiect ?Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii Parcului National Piatra Craiului, prin constientizare, informare, vizitare si monitorizare?Cod proiect: 36865
VI.2) Alte informatii
Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate. Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale. IMM-urile benef de o reducere de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, de gar. de part. si de gar. de buna ex.Soc. ofertante care se incadreaza in categ IMM conf Lg 346/2004 vor prezenta o declaratie pe proprie rasp in acest sens. Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conf cu art 186 din 190 din OUG, ofertantul isi poate demonstra sit ec si/sau financiara si sit tehnica si/sau profesionala prin prez unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. In acest sens se va prez un angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care tertul confirma faptul ca va pune la disp ofertantului resursele invocate. in acest sens, tertul sustinator va completa formularele 1 (prev. art. 180) si 1A (pt art. 181 lit a), c^1)"-se va completa si cu lit.d). Tertului sustinator i se va solicita cf Legii 279/2011 pe langa declaratia de neincadrare la art 180 si declaratia de neincadrare la art 181 lit. a), c1) si d), si declaratia de neincadrare la art 69 indice 1Modelul de formular de angajament ferm se regaseste in fisierul ?Formulare? anexat la prezenta.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale departajarea se va face dupa pret, iar daca mai multi operatori sunt clasati pe primul loc si au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul de achizitii publice al Administratiei Parcului National Piatra Craiului
Adresa postala: Str. Toplita nr. 150, Localitatea: Zarnesti, Cod postal: 505800, Romania, Tel. +40 268223165, Email: [email protected], Fax: +40 268223008
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 22:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer