Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari construire locuinte sociale (inclusiv mica infrastructura) pentru 10 familii de rromi -Lotul 1 -IML 202 -construirea de 2 locuinte


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
61.809 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VELA IMPEX SRL
Anunt de atribuire numarul 76351/15.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL MEDGIDIA
Adresa postala: STR. DECEBAL, NR. 35, MEDGIDIA, JUD. CONSTANTA, Localitatea: Medgidia, Cod postal: 905600, Romania, Punct(e) de contact: Medgidia, Tel.0241/820800, INT. 112, In atentia: Valeria Nichitus, Fax: 0241/810619, Adresa internet (URL): www.emedgidia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari construire locuinte sociale (inclusiv mica infrastructura) pentru 10 familii de rromi -Lotul 1 -IML 202 -construirea de 2 locuinte
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Medgidia
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari construire locuinte sociale (inclusiv mica infrastructura) -construirea de 2 locuinte
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211000-9 - Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
61, 808.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
57
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 630 Denumirea: CONTRACT DE LUCRARI
V.1) Data atribuirii contractului 1/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VELA IMPEX SRL
Adresa postala: STR. CPT. DOBRILA EUGENIU, NR. 1B, BLOC ST3, AP. 28, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 906500, Romania, Tel.0241 616669
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 61807.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 61808.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PHARE 2006-Accelerarea implementarii strategiei nationale pentru imbunatatirea situatie rromilor
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Fax: 021 3104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR. CRICOR ZAMBACCIAN, NR. 1, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241 616003
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MEDGIDIA- BIROUL JURIDIC
Adresa postala: STR. DECEBAL, NR. 35, Localitatea: MEDGIDIA, Cod postal: 905600, Romania, Tel.0241 020800, Fax: 0241 810619
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2010 16:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer