Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari construire strada SILISTEI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
294.966 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia dintre SC ROMBET SA BACAU si SC PUBLISERV SRL PIATRA NEAMT
Anunt de atribuire numarul 16645/17.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 8519
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: CORINA NEAGA, Tel.0234-581849;0723683160, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0234-588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari construire strada SILISTEI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: strada SILISTEI, cartier Serbanesti, din municipiul Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de construire de drumuri, retea canalizare si retele de apa, pe o lungime de aproximativ 225 m.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
294, 966RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de executie a lucrarii
20%
Descriere:
3.
durata maxima de garantie acordata lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 29949 Denumirea: Construire strada Silistei
V.1) Data atribuirii contractului 7/18/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia dintre SC ROMBET SABACAU si SC PUBLISERV SRL PIATRA NEAMT
Adresa postala: Strada Izvoarenr. 98 // str. Paharniculuinr. 3, Piatra Neamt, Localitatea: BACAU/PIATRA NEAMT, Cod postal: 6200, Romania, Tel.0234-589290, Email: N/A, Fax: 0234 589292, Adresa internet (URL): N/A
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 425552.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 294966.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.+4 021 3104641, Email: [email protected], Fax: +4 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala: strada Cuza Voda nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.+4 0234 513296, Email: [email protected], Fax: +4 0234 514275, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primarie Municipiului Bacau - Directia Juridica
Adresa postala: Strada Marasesti , nr. 6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel.0234 581849, Email: [email protected], Fax: 0234 588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2007 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer